Nové předpisy

Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. Hlava III Hlava IV § 39 - 40 Účetnictví podnikatelů

Hlava IV

  Účetnictví podnikatelů

  § 39

  (1) Obchodní společnosti a družstva musí mít účetní závěrku i výroční
  zprávu ověřenu auditorem podle tohoto zákona nebo podle zvláštního
  právního předpisu.

  (2) Podnikatel je povinen připravit a poskytnout auditorovi všechny
  účetní záznamy a vysvětlení potřebná k ověřování podle odstavce 1.

  (3) Náklady spojené s auditorskou činností hradí podnikatel, jehož
  účetní závěrka se ověřuje.

  § 40

  Obchodní společnosti a družstva zveřejňují účetní závěrky i výroční
  zprávy způsobem podle tohoto zákona a podle zvláštního právního
  předpisu.