Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 473 - § 475a Dědění ze zákona

HLAVA DRUHÁ

  Dědění ze zákona

  § 473

  (1) V první skupině dědí zůstavitelovy děti a manžel nebo partner^1a),
  každý z nich stejným dílem.

  (2) Nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědického podílu stejným
  dílem jeho děti. Jestliže nedědí ani tyto děti nebo některé z nich,
  dědí stejným dílem jejich potomci.

  § 474

  (1) Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí ve druhé skupině manžel nebo
  partner^1a), zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem
  nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a
  kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni
  výživou na zůstavitele.

  (2) Dědici druhé skupiny dědí stejným dílem, manžel nebo partner^1a)
  však vždy nejméně polovinu dědictví.

  § 475

  (1) Nedědí-li manžel, partner^1a) ani žádný z rodičů, dědí ve třetí
  skupině stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a ti, kteří žili se
  zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné
  domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo
  byli odkázáni výživou na zůstavitele.

  (2)  Nedědí-li  některý ze sourozenců zůstavitele, nabývají jeho
  dědického podílu stejným dílem jeho děti.

  § 475a

  Nedědí-li žádný dědic ve třetí skupině, ve čtvrté skupině dědí stejným
  dílem prarodiče zůstavitele a nedědí-li žádný z nich, dědí stejným
  dílem jejich děti.