Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 657 - § 658 Smlouva o půjčce

HLAVA PÁTÁ

  Smlouva o půjčce

  § 657

  Smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle
  druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí
  dohodnuté doby věci stejného druhu.

  § 658

  (1) Při půjčce peněžité lze dohodnout úroky.

  (2) Při půjčce nepeněžité lze ujednat místo úroků plnění přiměřeného
  většího množství nebo věcí lepší jakosti, zpravidla téhož druhu.