Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 842 - § 844 Smlouva o důchodu

HLAVA SEDMNÁCTÁ

  Smlouva o důchodu

  § 842

  Smlouvou o důchodu se zakládá někomu na doživotně nebo na jinak
  stanovenou dobu neurčitého trvání právo na vyplácení určitého důchodu.

  § 843

  Smlouva o důchodu musí být uzavřena písemně.

  § 844

  Právo na důchod nelze převést na jiného. Splatné dávky lze však
  postoupit.