Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 845 - § 846 Sázka a hra

HLAVA OSMNÁCTÁ

  Sázka a hra

  § 845

  (1) Výhry ze sázek a her nelze vymáhat; vymáhat nelze ani pohledávky z
  půjček,  poskytnutých vědomě do sázky nebo hry. Takové výhry a
  pohledávky nelze ani platně zajistit.

  (2) Los se posuzuje jako sázka nebo hra.

  § 846

  Ustanovení § 845 neplatí, jde-li o výherní podnik, který provozuje stát
  nebo který byl úředně povolen.