Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 850 - § 852 Veřejný příslib

HLAVA DVACÁTÁ

  Veřejný příslib

  § 850

  Veřejným příslibem se zavazuje ten, kdo veřejně prohlásí, že zaplatí
  odměnu nebo poskytne jiné plnění jednomu nebo několika z blíže
  neomezeného počtu osob, které splní podmínky stanovené ve veřejném
  příslibu.

  § 851

  Nestanoví-li podmínky veřejného příslibu jinak, obdrží odměnu ten, kdo
  je nejdříve splní.

  § 852

  Splní-li podmínky veřejného příslibu současně několik osob a z jejich
  obsahu vyplývá, že odměnu má dostat jenom jedna osoba, rozdělí se
  odměna mezi ně rovným dílem.