Nové předpisy

Zákon o DPH - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - Příloha 4 Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

Příloha 4

  Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti
-----------------------------------------------------------------
Číselný kód        Název zboží
Harmonizovaného
systému popisu
číselného
označování zboží
-----------------------------------------------------------------
A) Umělecká díla
-----------------------------------------------------------------
5805 - Tapisérie  zhotovené ručně  podle originální  předlohy
    poskytnuté umělcem, nejvýše však v osmi kopiích.

6304 - Nástěnné  textilie, zhotovené  ručně podle  originální
    předlohy poskytnuté umělcem, nejvýše však v osmi kopiích.

9701 - Obrazy, malby, kresby, koláže, a podobná výtvarná díla,
    zhotoveny zcela  výhradně ručně umělcem,  kromě plánů
    a výkresů  pro architektonické,  technické, průmyslové,
    obchodní, topografické nebo podobné účely, ručně dekorované
    a zhotovené  předměty,  divadelní  kulisy,  ateliérová
    a podobná malovaná pozadí.

9702 - Původní rytiny, tisky a litografie, které jsou zhotoveny
    umělcem bezprostředním přetiskem v omezeném počtu exemplářů
    v černobílém nebo barevném provedení a to výhradně ručně
    nikoli mechanickým nebo fototechnickým postupem.

9703 - Původní plastiky a sochy z jakéhokoliv materiálu, pokud
    byly zcela zhotoveny umělcem; odlévané sochy do 8 kusů,
    pokud výroba probíhá pod dohledem umělce nebo jeho právního
    zástupce.
-----------------------------------------------------------------
B) Sběratelské předměty
-----------------------------------------------------------------
9704 - Poštovní známky,  výplatní známky nebo  kolky, obálky
    frankované a opatřené poštovním razítkem prvního dne emise
    známky,  poštovní  ceniny  a  obdobné  frankované  či
    nefrankované předměty, pokud nejsou zákonným platidlem ani
    nejsou zamýšleny k použití jako zákonné platidlo.

9705 - Sbírky a sběratelské předměty zoologického, botanického,
    mineralogického,     anatomického     historického,
    archeologického, paleontologického,  etnografického nebo
    numismatického zájmu.
-----------------------------------------------------------------
C) Starožitnosti
-----------------------------------------------------------------
9706 - Jiné předměty než umělecká díla nebo sběratelské předměty,
    pokud jsou starší 100 let.
-----------------------------------------------------------------