Nové předpisy

Zákon o DPH - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - Příloha 3 Seznam plnění, při jejichž provádění se veřejnoprávní subjekt považuje vždy za osobu povinnou k dani

Příloha 3

  Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají
  veřejnou správu, považují za osoby povinné k dani

  Pro účely přílohy č. 3 se používá Standardní klasifikace produkce
  platná k 1. lednu 2003. Do přílohy č. 3 se zařazují služby, které
  odpovídají současně číselnému kódu Standardní klasifikace produkce a
  výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této
  přílohy.