Nové předpisy

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Odpisová skupina 2

ODPISOVÁ SKUPINA 2

    Položka +) SKP ++)    Název ++++)
               CZ-CC +++)

    (2-1)      01.22.13   Jen: koně (užitkoví, plemenní, chovní)
    (2-2)      17.40.2    Ostatní konfekční textilní výrobky
                          zejména: lodní plachty, stany, padáky
    (2-3)      17.51.1    Koberce a ostatní textilní podlahové krytiny
                          (nespojené se stavebním dílem)
    (2-4)      17.52      Jen: lana a síťované výrobky
    (2-5)      17.54.38   Textilní výrobky pro technické účely
    (2-6)      19.2       Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky
    (2-7)      20.30.20   Dřevěné prefabrikované stavební části a celky
                          zejména: prefabrikované buňky, pokud nejsou
                          samostatnými stavebními díly (objekty) nebo
                          technologickým zařízením
    (2-8)      22.11      Knihy, (slovníky, atlasy, glóbusy a podobně)
    (2-9)      25.23.20   Plastové prefabrikované stavební části a celky
                          zejména: prefabrikované buňky, pokud nejsou
                          samostatnými stavebními díly (objekty) nebo
                          technologickým zařízením
    (2-10)     25.24      Ostatní plastové výrobky
                          kromě: - ochranných plastových a pryžových
                                   pokrývek hlavy (přilby) v SKP 25.24.25
                                   v položce (1-10)
                                 - kancelářských a školních potřeb v
                                   SKP 25.24.27
                                   v položce (1-11)
    (2-11)     28.61.1    Nožířské výrobky
    (2-12)     28.62.50   Jen: nástroje na strojní tváření za tepla
    (2-13)     28.63.1    Zejména: závěry a závěrové rámy s vestavěnými zámky
    (2-14)     28.71      Ocelové sudy a podobné nádoby (s objemem 300 litrů
                          a menším)
                          zejména: cisterny, sudy, bubny, kádě
    (2-15)     28.72      Drobné kovové obaly
                          zejména: hliníkové sudy, barely apod., zásobníky pro
                          jakékoliv materiály o objemu menším než 300 litrů
    (2-16)     28.73.1    Drátěné výrobky
                          zejména: lana a pásy
    (2-17)     29.11.11   Zážehové spalovací pístové motory pro pohon lodí,
                          závěsné
    (2-18)     29.12.2    Čerpadla a zdviže na kapaliny
    (2-19)     29.22.14   Jen: jeřáby stavební (konstruované pro stavebnictví)
    (2-20)     29.22.17   Jen: transportní zařízení pro přepravu kusových materiálů
    (2-21)     29.22.18   Jen: transportní zařízení pro přepravu kusových materiálů
    (2-22)     29.23.13   Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě
                          zařízení převážně pro domácnost)
    (2-23)     29.24.1    Jen: výrobní a provozní filtrační zařízení a zařízení
                          pro úpravu vod o kapacitě do 2 000 ekvivalentních
                          obyvatel
    (2-24)     29.24.2    Stroje a zařízení k čištění lahví, balení, vážení,
                          stříkací a rozstřikovací stroje
                          zejména: osobní a ostatní váhy, hasicí zařízení,
                          tryskací zařízení, obalovací zařízení
    (2-25)     29.24.31   Odstředivky jinde neuvedené
    (2-26)     29.24.32   Kalandry nebo jiné válcovací stroje (kromě strojů pro
                          válcování kovů nebo skla)
    (2-27)     29.24.33   Prodejní automaty
    (2-28)     29.24.40   Stroje, přístroje a laboratorní zařízení jinde neuvedené
                          ke zpracování materiálů, postupy spočívajícími ve změně
                          teploty
    (2-29)     29.24.6    Myčky nádobí průmyslového charakteru
    (2-30)     29.31      Zemědělské a lesnické traktory
    (2-31)     29.32      Ostatní zemědělské a  lesnické stroje
                          kromě:
                          - rozmetadel mrvy a umělých hnojiv v SKP 29.32.14
                            v položce (1-16)
                          - mechanických přístrojů ke stříkání, rozstřikování nebo
                            rozprašování tekutin a prášků pro zemědělství nebo
                            zahradnictví v SKP 29.32.40 v položce (1-17)
                          - samonakládacích nebo samovýklopných přívěsů a návěsů
                            pro zemědělské účely v SKP 29.32.50
                            v položce (1-18)
                          - strojů a přístrojů zemědělských, zahradnických,
                            lesnických, drůbežnických, nebo včelařských jinde
                            neuvedených v SKP 29.32.65 v položce (1-19)
    (2-32)     29.4       Obráběcí a tvářecí stroje
                          kromě: ručního mechanizovaného nářadí a nástrojů
                          v SKP 29.41 v položce (1-20)
    (2-33)     29.52.1    Stroje pro hlubinné dobývání
    (2-34)     29.52.2    Stroje pro zemní práce a povrchové dobývání s vlastním
                          pohonem (samojízdné)
                          Kromě: kolesových rypadel a zakladačů v položce (3-33)
    (2-35)     29.52.3    Ostatní stroje pro zemní a stavební práce
    (2-36)     29.52.4    Stroje pro práci se zeminou, štěrkem, rudou a ostatními
                          nerostnými hmotami a produkty; stroje na tvarování
                          odlévacích forem z písku
    (2-37)     29.52.50   Pásové traktory
    (2-38)     29.53.1    Stroje na výrobu potravin a nápojů a pro zpracování tabáku
    (2-39)     29.54      Stroje na výrobu textilu, textilních a oděvních výrobků,
                          usní (včetně šicích strojů pro domácnost)
    (2-40)     29.56      Ostatní účelové stroje (kromě strojů pro domácnost)
                          zejména: - stroje pro tisk, brožování a vazbu knih
                                     a ofsetové tiskařské stroje v SKP 29.56.1
                                   - ždímačky prádla v SKP 29.56.21
                                   - sušicí stroje průmyslové v SKP 29.56.22
                                   - stroje pro zpracování kaučuku a plastů v
                                     SKP 29.56.23
                                   - stroje pro zpracování skla v SKP 29.56.25
                                   - účelové stroje pro výrobu jinde neuvedené v
                                     SKP 29.56.25
    (2-41)     29.60.13   Revolvery, pistole a jiné střelné zbraně včetně loveckých
                          apod.
    (2-42)     29.71      Elektrické přístroje a zařízení převážně pro domácnost
    (2-43)     29.72      Neelektrické přístroje a zařízení převážně pro domácnost
    (2-44)     31.10.31   Jen: elektrická generátorová soustrojí s pístovým
                          vznětovým motorem s vnitřním spalováním do 2,5 MW
                          elektrického výkonu
    (2-45)     31.10.32   Jen: generátorová soustrojí se zážehovými a spalovacími
                          motory a ostatní generátorová soustrojí do 2,5 MW
                          elektrického výkonu
    (2-46)     31.4       Akumulátory, primární články a baterie
    (2-47)     31.50      Elektrické zdroje světla a svítidla
                          zejména: lampy, světelné reklamy a znaky, lustry,
                          světlomety
    (2-48)     31.61.22   Spouštěče (též pracující jako samostatné generátory),
                          ostatní generátory a ostatní přístroje a zařízení
    (2-49)     31.62      Ostatní elektrické zařízení jinde neuvedené
                          zejména: - akustické, vizuální a signalizační zařízení
                                   - ochranná, zabezpečovací, návěstní apod.
                                     zařízení
                          kromě:   - směšovacích zvukových přístrojů pro záznam
                                     a kombinování zvuku (mixážních pultů apod.)
                                     v SKP 31.62.13 v položce (1-38)
    (2-50)     32.20.11   Vysílací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii,
                          rozhlasové nebo televizní vysílání
                          kromě:
                                   - Přístrojů pro bezdrátové přenosy (včetně
                                     mobilních telefonů) v položce (1-22)
                                   - vysílačů - přijímačů občanských radiostanic
                                     v položce (1-25)
                                   - studiových provozních a ovládacích zařízení
                                     v položce (1-22)
    (2-51)     32.30      Rozhlasové a televizní přijímače, přístroje pro záznam a
                          reprodukci zvuku nebo obrazu a podobná rádiová zařízení
                          a příslušenství (včetně antén a parabolických antén
                          všech druhů)
                          kromě: přijímacích přístrojů pro radiotelefonii nebo
                          radiotelegrafii v SKP 32.30.44 v položce (1-26)
    (2-52)     33.10      Zdravotnické přístroje a zařízení, chirurgické a
                          ortopedické prostředky
                          kromě: dýchacích přístrojů, plynových masek v
                          SKP 33.10.16 v položce (1-37)
    (2-53)     33.20.3    Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací přístroje a
                          nástroje pro měření délky
    (2-54)     33.4       Optické a fotografické přístroje a zařízení
                          zejména: dalekohledy, optické mikroskopy, lasery,
                          zařízení a přístroje s tekutými krystaly, fotopřístroje,
                          kinokamery, promítací přístroje, zvětšovací a
                          zmenšovací přístroje, fotoblesky, promítací plátna,
                          vybavení fotolaboratoří, čtecí přístroje
    (2-55)     33.50      Časoměrné přístroje
                          zejména: hodiny včetně spínacích, hodinky
    (2-56)     34.10.3    Motorová vozidla pro přepravu deseti a více osob
    (2-57)     34.10.4    Motorová vozidla pro nákladní dopravu
    (2-58)     34.10.51   Terénní vyklápěcí vozy (dampry)
    (2-59)     34.10.52   Jeřábové automobily
    (2-60)     34.10.54   Motorová vozidla pro speciální použití, jinde
                          neuvedená
    (2-61)     34.20.2    Přívěsy, návěsy, kontejnery
    (2-62)     34.30.20   Ostatní příslušenství pro motorová vozidla
    (2-63)     35.12      Rekreační a sportovní čluny
    (2-64)     35.30      Letadla a kosmické lodě (balóny, vzducholodě, družice)
                          kromě:
                          - vrtulníků v SKP 35.30.31 v položce (3-45)
                            letounů a ostatních letadel v SKP 35.30.34
                            v položce (3-45) kosmických lodí (včetně družic)
                            v SKP 35.30.4 v položce (3-45)
    (2-65)     35.41      Motocykly (mopedy, kola s pomocným motorkem)
    (2-66)     35.43      Invalidní vozíky
    (2-67)     35.50.1    Jiné dopravní prostředky a zařízení (zejména
                          vozidla bez motoru jinde neuvedená)
    (2-68)     36.1       Nábytek
    (2-69)     36.3       Hudební nástroje
    (2-70)     36.4       Sportovní potřeby
    (2-71)     36.50.4    Výrobky pro lunaparky, pro stolní nebo společenské
                          hry
    (2-72)     36.63.1    Kolotoče, houpačky, střelnice a ostatní pouťové
                          atrakce
    (2-73)     31.20.31   Rozvaděče a rozvodné panely pro napětí 1 000 V a nižší
    (2-74)     29.22.15   Vidlicové vozíky, jiné vozíky vybavené zdvihacím
                          a manipulačním zařízením a malé tahače
    (2-75)     28.11.23   Jen: konstrukce pro lešení a bednění
    (2-76)     29.12.31   Jen: laboratorní zařízení pro vývin vakua (mechanické,
                          difuzní, ultravakuové, soupravy laboratorní vakuové
                          čerpací)
    (2-77)     29.21.1    Jen: laboratorní pece a pícky, autoklávy a fermentory
                          laboratorní
    (2-78)     29.23.11   Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování
                          a zkapalňování plynů
    (2-79)     29.24.11   Jen: laboratorní destilační a rektifikační přístroje
    (2-80)     2          Jen: signalizační a zabezpečovací technická zařízení
                          staveb klasifikovaných v CZ-CC v sekci 2
    (2-81)     34.10.2    Dvoustopá motorová vozidla osobní

------------------------------------------------------------------
+) Položka = kód odpisové skupiny (1 až 6) a pořadové číslo.
++) SKP = kód "Standardní klasifikace produkce"  zavedené Českým statistickým úřadem (sdělení Českého statistického úřadu ze dne 5. 12. 2002 o zavedení 2. vydání Standardní klasifikace produkce) pro konkrétní obsahové vymezení náplně položky odpisové skupiny. Je-li dále uvedený "Název" s ohledem na stručnost textace definován jinak, je rozhodující stanovená položka SKP (oddíl, pododdíl, skupina, podskupina a třída SKP), pokud v textu není výslovně stanoveno dílčí vymezení v rámci položky SKP.
+++) CZ-CC = Klasifikace stavebních děl CZ-CC zavedená Českým statistickým úřadem s účinností od 1. ledna 2004.
++++) Název = Stručné označení majetku upřesněné pro účely hmotného majetku (např. vypuštění slov "díly", "instalace", "opravy a údržba") s převážným použitím textace klasifikace SKP a CZ-CC.