Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 1 § 1 Žádný trestný čin bez zákona

ČÁST PRVNÍ

   OBECNÁ ČÁST

   HLAVA I

   PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ

   Díl 1

   Žádný trestný čin bez zákona

   § 1

   Zákaz retroaktivity

   Čin  je trestný, jen pokud jeho trestnost byla zákonem stanovena dříve,
   než byl spáchán.