Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Hlavička zákona

40/2009 Sb.

   ZÁKON

   ze dne 8. ledna 2009

   trestní zákoník

   Změna: 306/2009 Sb.

   Změna: 181/2011 Sb.

   Změna: 330/2011 Sb. (část)

   Změna: 330/2011 Sb.

   Změna: 357/2011 Sb., 420/2011 Sb.

   Změna: 375/2011 Sb.

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: