Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 2 § 2 - § 3 Časová působnost

Díl 2

  Časová působnost

  § 2

  Trestnost činu a doba jeho spáchání

  (1) Trestnost činu se posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl
  čin spáchán; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jestliže to
  je pro pachatele příznivější.

  (2) Jestliže se zákon změní během páchání činu, užije se zákona, který
  je účinný při dokončení jednání, kterým je čin spáchán.

  (3) Při pozdějších změnách zákona, který je účinný při dokončení
  jednání, jímž je čin spáchán, se užije zákona nejmírnějšího.

  (4) Čin je spáchán v době, kdy pachatel nebo účastník konal nebo v
  případě opomenutí byl povinen konat. Není rozhodující, kdy následek
  nastane nebo kdy měl nastat.

  § 3

  Užití zákona účinného v době rozhodování

  (1) Pachateli lze uložit vždy pouze takový druh trestu, který dovoluje
  uložit zákon účinný v době, kdy se o trestném činu rozhoduje.

  (2) O ochranném opatření se rozhodne vždy podle zákona účinného v době,
  kdy se o ochranném opatření rozhoduje.