Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 1 § 323 - § 328 Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby

HLAVA X

  TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH

  Díl 1

  Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby

  § 323

  Násilí proti orgánu veřejné moci

  (1) Kdo užije násilí v úmyslu působit na výkon pravomoci orgánu státní
  správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, bude
  potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní,

  b) ublíží-li takovým činem jinému na zdraví, nebo

  c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

  (3) Odnětím svobody na čtyři léta až dvanáct let bude pachatel
  potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1

  a) těžkou újmu na zdraví,

  b) škodu velkého rozsahu, nebo

  c) poruchu v činnosti takového orgánu.

  (4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

  (5) Příprava je trestná.

  § 324

  Vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci

  (1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením
  značné škody

  a) v úmyslu působit na výkon pravomoci orgánu státní správy, územní
  samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, nebo

  b) pro výkon pravomoci takového orgánu,
  bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

  (2) Odnětím svobody až na pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li
  čin uvedený v odstavci 1 se zbraní.

  § 325

  Násilí proti úřední osobě

  (1) Kdo užije násilí

  a) v úmyslu působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo

  b) pro výkon pravomoci úřední osoby,

  bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až šest let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní,

  b) ublíží-li takovým činem jinému na zdraví, nebo

  c) způsobí-li takovým činem větší škodu.

  (3) Odnětím svobody na tři léta až dvanáct let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1

  a) těžkou újmu na zdraví, nebo

  b) škodu velkého rozsahu.

  (4) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

  (5) Příprava je trestná.

  § 326

  Vyhrožování s cílem působit na úřední osobu

  (1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením
  značné škody

  a) v úmyslu působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo

  b) pro výkon pravomoci úřední osoby,

  bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

  (2) Odnětím svobody až na pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li
  čin uvedený v odstavci 1 se zbraní.

  § 327

  Společné ustanovení

  (1) Ochrana podle § 323 až 326 se poskytuje také osobě, která
  vystoupila na podporu nebo na ochranu orgánu státní správy, územní
  samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci anebo úřední osoby.

  (2) Ochrana podle § 323 až 326 se poskytuje též mezinárodně chráněné
  osobě, kterou se rozumí úřední osoba cizího státu nebo mezinárodní
  organizace, která požívá diplomatické nebo jiné výsady a imunity podle
  mezinárodního práva, nebo osoba zastávající funkci nebo zaměstnaná nebo
  pracující v mezinárodním soudním orgánu.

  § 328

  Přisvojení pravomoci úřadu

  Kdo neoprávněně vykonává úkony, které jsou vyhrazeny orgánu státní
  správy, územní samosprávy, soudu nebo jinému orgánu veřejné moci, nebo

  kdo vykoná úkon, který může být vykonán jen z moci úřední orgánu státní
  správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,

  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.