Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 3 § 319 - § 322 Trestné činy proti obraně státu

Díl 3

  Trestné činy proti obraně státu

  § 319

  Spolupráce s nepřítelem

  (1) Kdo za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu opatřuje
  nepříteli prospěch nebo ho jakkoli podporuje, bude potrestán, nejde-li
  o čin přísněji trestný, odnětím svobody na jeden rok až deset let.

  (2) Příprava je trestná.

  § 320

  Válečná zrada

  (1) Občan České republiky, který za stavu ohrožení státu nebo za
  válečného stavu koná službu v nepřátelských ozbrojených silách, bude
  potrestán odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným
  trestem.

  (2) Příprava je trestná.

  § 321

  Služba v cizích ozbrojených silách

  (1) Občan České republiky, který v rozporu s jiným právním předpisem
  koná službu ve vojsku nebo ozbrojených silách jiného státu, bude
  potrestán odnětím svobody až na pět let.

  (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za
  válečného stavu.

  § 322

  Porušení osobní a věcné povinnosti pro obranu státu

  (1) Kdo nesplní, byť i z nedbalosti, osobní nebo věcnou povinnost pro
  obranu státu,

  kdo se úmyslně vyhýbá plnění takové povinnosti, nebo

  kdo plnění takové povinnosti jinou osobou, byť i z nedbalosti, maří
  nebo ztěžuje,

  bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  ohrozí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou měrou zájmy obrany státu.