Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 2 § 384 - § 387 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu

Díl 2

  Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu

  § 384

  Vyhýbání se výkonu služby

  (1) Kdo se za nouzového stavu v úmyslu vyhnout se výkonu služby poškodí
  na zdraví, předstírá nemoc, padělá listinu, zneužije návykovou látku
  nebo použije jiného úskoku, bude potrestán odnětím svobody až na tři
  léta.

  (2) Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude
  pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu
  ohrožení státu, za válečného stavu nebo za bojové situace.

  § 385

  Vyhýbání se výkonu služby z nedbalosti

  Kdo se za stavu ohrožení státu, za válečného stavu nebo za bojové
  situace učiní z nedbalosti nezpůsobilým vykonávat službu tím, že
  zneužije návykovou látku, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok
  až pět let.

  § 386

  Zběhnutí

  (1) Kdo se svémocně vzdaluje v úmyslu vyhnout se vojenské službě, bude
  potrestán odnětím svobody na jeden rok až šest let.

  (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní.

  (3) Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude
  pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu
  ohrožení státu nebo za válečného stavu.

  (4) Příprava je trestná.

  § 387

  Svémocné odloučení

  (1) Kdo se svémocně vzdaluje tím, že se nedostaví včas k odjezdu nebo
  odletu vojenského transportu, bude potrestán odnětím svobody až na
  jeden rok.

  (2) Kdo se svémocně vzdaluje po dobu delší než tři dny,

  kdo se svémocně vzdaluje opakovaně po dobu delší než 24 hodiny, ačkoliv
  již byl v posledním roce za takový čin kázeňsky potrestán,

  kdo se svémocně vzdaluje po dobu delší než dva dny v době plnění zvlášť
  důležitých úkolů, nebo

  kdo se při službě v zahraničí svémocně vzdaluje po dobu delší než 24
  hodiny,

  bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

  (3) Kdo se svémocně vzdaluje po dobu delší než čtrnáct dnů,

  kdo se svémocně vzdaluje po dobu delší než šest dnů v době plnění
  zvlášť důležitých úkolů, nebo

  kdo se při službě v zahraničí svémocně vzdaluje po dobu delší než tři
  dny,

  bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.