Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 3 § 388 - § 391 Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby

Díl 3

  Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby

  § 388

  Vyhýbání se výkonu strážní, dozorčí nebo jiné služby

  (1) Kdo se v úmyslu vyhnout se výkonu strážní, dozorčí nebo jiné služby
  poškodí na zdraví, předstírá nemoc, padělá listinu, zneužije návykovou
  látku nebo použije jiného úskoku, bude potrestán odnětím svobody až na
  dvě léta.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až deset let nebo výjimečným trestem
  bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu
  ohrožení státu, za válečného stavu nebo za bojové situace.

  § 389

  Porušení povinnosti strážní služby

  (1) Kdo ve strážní nebo jiné obdobné službě poruší, byť i z nedbalosti,
  předpisy nebo pravidla této služby nebo zvláštní nařízení podle nich
  vydaná, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 při výkonu strážní služby, která
  má zvlášť důležitý státní nebo vojenský význam,

  b) spáchá-li takový čin hrubým porušením své povinnosti,

  c) způsobí-li takovým činem škodlivý následek, k jehož odvrácení výkon
  strážní nebo jiné obdobné služby měl směřovat, nebo

  d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného
  stavu.

  (3) Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude
  pachatel potrestán, jestliže úmyslně spáchá čin uvedený v odstavci 1 za
  bojové situace a je zde některá z okolností uvedených v odstavci 2.

  (4) Příprava je trestná.

  § 390

  Porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby

  (1) Kdo v dozorčí nebo jiné službě, byť i z nedbalosti, poruší předpisy
  nebo pravidla této služby, bude potrestán odnětím svobody až na jeden
  rok.

  (2) Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel potrestán, způsobí-li
  činem uvedeným v odstavci 1 zvlášť závažný následek, jemuž byl povinen
  zabránit.

  (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za bojové situace.

  § 391

  Porušení povinnosti služby při obraně vzdušného prostoru

  (1) Kdo poruší, byť i z nedbalosti, pravidla služby v zařízeních
  určených k zajištění bezpečnosti vzdušného prostoru, bude potrestán
  odnětím svobody až na tři léta.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 zvlášť závažný následek, jemuž
  byl povinen zabránit.

  (3) Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude
  pachatel potrestán, jestliže čin uvedený v odstavci 1 spáchá za stavu
  ohrožení státu nebo za válečného stavu a způsobí jím zvlášť závažný
  následek, jemuž byl povinen zabránit.

  (4) Příprava je trestná.