Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 2 § 145 - § 148 Trestné činy proti zdraví

Díl 2

  Trestné činy proti zdraví

  § 145

  Těžké ublížení na zdraví

  (1) Kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán
  odnětím svobody na tři léta až deset let.

  (2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

  a) na dvou nebo více osobách,

  b) na těhotné ženě,

  c) na dítěti mladším patnácti let,

  d) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich
  povinnosti,

  e) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání
  nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo
  na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života,
  zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení
  nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona,

  f) na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k
  etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto,
  že je skutečně nebo domněle bez vyznání,

  g) opětovně nebo poté, co spáchal jiný zvlášť závažný zločin spojený s
  úmyslným způsobením těžké újmy na zdraví nebo smrti nebo jeho pokus,
  nebo

  h) ze zavrženíhodné pohnutky.

  (3) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

  (4) Příprava je trestná.

  § 146

  Ublížení na zdraví

  (1) Kdo jinému úmyslně ublíží na zdraví, bude potrestán odnětím svobody
  na šest měsíců až tři léta.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

  a) na těhotné ženě,

  b) na dítěti mladším patnácti let,

  c) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich
  povinnosti,

  d) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání
  nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo
  na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života,
  zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení
  nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo

  e) na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k
  etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto,
  že je skutečně nebo domněle bez vyznání.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.

  (4) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

  § 146a

  Ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky

  (1) Kdo jinému úmyslně způsobí ublížení na zdraví v silném rozrušení ze
  strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v
  důsledku  předchozího  zavrženíhodného  jednání  poškozeného, bude
  potrestán trestem odnětí svobody až na jeden rok.

  (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li
  činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.

  (3) Kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví v silném rozrušení
  ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v
  důsledku  předchozího  zavrženíhodného  jednání  poškozeného, bude
  potrestán trestem odnětí svobody až na čtyři léta.

  (4) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 3 na dvou nebo více osobách,

  b) spáchá-li takový čin na těhotné ženě, nebo

  c) spáchá-li takový čin na dítěti mladším patnácti let.

  (5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 3 smrt.

  § 147

  Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti

  (1) Kdo jinému z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví, bude
  potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem
  bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že
  porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání,
  postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.

  (3) Kdo z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob
  proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo
  zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony, bude
  potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.

  § 148

  Ublížení na zdraví z nedbalosti

  (1) Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že poruší důležitou
  povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo
  funkce nebo uloženou mu podle zákona, bude potrestán odnětím svobody až
  na jeden rok nebo zákazem činnosti.

  (2) Kdo z nedbalosti způsobí ublížení na zdraví nejméně dvou osob
  proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo
  zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony, bude
  potrestán odnětím svobody až na tři léta.