Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 2 § 290 - § 292 Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní plavidlo a pevnou plošinu

Díl 2

  Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní plavidlo a
  pevnou plošinu

  § 290

  Získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem
  a pevnou plošinou

  (1) Kdo na palubě vzdušného dopravního prostředku, civilního plavidla
  nebo na pevné plošině na pevninské mělčině v úmyslu získat nebo
  vykonávat kontrolu nad tímto vzdušným dopravním prostředkem, civilním
  plavidlem nebo pevnou plošinou,

  a) užije proti jinému násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí,

  b) vyhrožuje jinému usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením
  škody velkého rozsahu, nebo

  c) zneužije bezbrannosti jiného,

  bude potrestán odnětím svobody na osm až patnáct let nebo propadnutím
  majetku.

  (2) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem,
  popřípadě vedle těchto trestů též propadnutím majetku bude pachatel
  potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou ujmu na zdraví nejméně
  dvou osob nebo smrt, nebo

  b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného
  stavu.

  (3) Příprava je trestná.

  § 291

  Ohrožení  bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního
  plavidla

  Kdo sdělí nepravdivou informaci, která může ohrozit bezpečnost nebo
  provoz vzdušného dopravního prostředku za letu nebo civilního plavidla
  za plavby, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem
  činnosti.

  § 292

  Zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny

  (1) Kdo za účelem zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny
  se  takového dopravního prostředku zmocní nebo neoprávněně užije
  takového dopravního prostředku, který mu byl svěřen, bude potrestán
  odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku.

  (2) Odnětím svobody na osm až patnáct let, popřípadě vedle tohoto
  trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem, bude pachatel
  potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na
  zdraví.

  (3) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem,
  popřípadě vedle těchto trestů též propadnutím majetku bude pachatel
  potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou ujmu na zdraví nejméně
  dvou osob nebo smrt, nebo

  b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného
  stavu.

  (4) Příprava je trestná.