Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 4 § 159 - § 163 Trestné činy proti těhotenství ženy

Díl 4

  Trestné činy proti těhotenství ženy

  § 159

  Nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy

  (1) Kdo bez souhlasu těhotné ženy uměle přeruší její těhotenství, bude
  potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.

  (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na ženě mladší osmnácti let,

  b) spáchá-li takový čin za použití násilí, pohrůžky násilí nebo
  pohrůžky jiné těžké újmy,

  c) spáchá-li takový čin zneužívaje tísně nebo závislosti těhotné ženy,

  d) spáchá-li takový čin opětovně, nebo

  e) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

  (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně
  dvou osob nebo smrt.

  (4) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nejméně dvou osob.

  (5) Příprava je trestná.

  § 160

  Nedovolené přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ženy

  (1) Kdo se souhlasem těhotné ženy uměle přeruší její těhotenství jinak
  než způsobem přípustným podle zákona o umělém přerušení těhotenství,
  bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem
  činnosti.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na ženě mladší osmnácti let,

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,

  c) páchá-li takový čin soustavně, nebo

  d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

  (3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně
  dvou osob nebo smrt.

  (4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nejméně dvou osob.

  (5) Příprava je trestná.

  § 161

  Pomoc těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství

  (1) Kdo těhotné ženě pomáhá k tomu, aby

  a) své těhotenství sama uměle přerušila, nebo

  b) jiného požádala nebo jinému dovolila, aby jí bylo těhotenství uměle
  přerušeno jinak než způsobem přípustným podle zákona o umělém přerušení
  těhotenství, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči ženě mladší osmnácti let,
  nebo

  b) přispěje-li takovým činem k těžké újmě na zdraví u těhotné ženy.

  (3) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,
  přispěje-li činem uvedeným v odstavci 1 k smrti těhotné ženy.

  § 162

  Svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství

  (1) Kdo svádí těhotnou ženu k tomu, aby

  a) své těhotenství sama uměle přerušila, nebo

  b) jiného požádala nebo jinému dovolila, aby jí bylo těhotenství uměle
  přerušeno jinak než způsobem přípustným podle zákona o umělém přerušení
  těhotenství, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči ženě mladší osmnácti let,

  b) spáchá-li takový čin zneužívaje tísně nebo závislosti těhotné ženy,
  nebo

  c) přispěje-li takovým činem k těžké újmě na zdraví u těhotné ženy.

  (3) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,
  přispěje-li činem uvedeným v odstavci 1 k smrti těhotné ženy.

  § 163

  Společné ustanovení

  Těhotná žena, která své těhotenství sama uměle přeruší nebo o to jiného
  požádá nebo mu to dovolí, není pro takový čin trestná, a to ani podle
  ustanovení o návodci a pomocníkovi.