Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Díl 5 § 164 - § 167 Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem a lidským genomem

Díl 5

  Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a
  orgány, lidským embryem a lidským genomem

  § 164

  Neoprávněné odebrání tkání a orgánů

  (1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem provede jinému z jeho těla
  odběr tkáně, buňky nebo orgánu, bude potrestán odnětím svobody na dvě
  léta až osm let.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo v rozporu s jiným právním předpisem pro
  sebe nebo pro jiného opatří, zprostředkuje, nabídne, doveze, vyveze
  nebo proveze odebranou lidskou tkáň, buňku nebo odebraný lidský orgán z
  těla živého člověka, anebo s takovou tkání, buňkou nebo orgánem jinak
  nakládá.

  (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude
  pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na dítěti,

  b) spáchá-li takový čin za použití násilí, pohrůžky násilí nebo
  pohrůžky jiné těžké újmy,

  c) spáchá-li takový čin zneužívaje tísně nebo závislosti,

  d) spáchá-li takový čin na nejméně dvou osobách,

  e) spáchá-li takový čin opětovně,

  f) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,

  g) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo

  h) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

  (4) Odnětím svobody na osm až šestnáct let nebo propadnutím majetku
  bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na dítěti mladším patnácti
  let,

  b) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve
  více státech,

  c) způsobí-li takovým činem smrt, nebo

  d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
  rozsahu.

  (5) Příprava je trestná.

  § 165

  Nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány

  (1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem provede z těla mrtvého
  člověka odběr tkáně, buňky nebo orgánu, bude potrestán odnětím svobody
  až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu obohatit sebe nebo jiného
  nakládá s odebranou lidskou tkání, buňkou nebo odebraným lidským
  orgánem v rozporu s jiným právním předpisem.

  (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo propadnutím majetku
  bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 opětovně,

  b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo

  c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

  (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku
  bude pachatel potrestán,

  a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného
  prospěch velkého rozsahu, nebo

  b) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve
  více státech.

  § 166

  Odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu

  (1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem jinému nebo pro jiného
  nabídne, slíbí nebo poskytne úplatu za odběr tkáně nebo orgánu z jeho
  těla nebo za provedení transplantace, bude potrestán odnětím svobody až
  na pět let.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo sám nebo prostřednictvím jiného v
  souvislosti s odběrem tkáně nebo orgánu nebo s provedením transplantace
  pro sebe nebo pro jiného žádá, přijme nebo si dá slíbit úplatu v
  rozporu s jiným právním předpisem.

  (3) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku
  bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
  skupiny,

  b) dojde-li v souvislosti s takovým činem k těžké újmě na zdraví, nebo

  c) je-li takový čin spáchán vůči dítěti.

  (4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude
  pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve spojení s organizovanou
  skupinou působící ve více státech,

  b) dojde-li v souvislosti s takovým činem k smrti, nebo

  c) spáchá-li takový čin vůči dítěti mladšímu patnácti let.

  § 167

  Nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem

  (1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem

  a) použije pro výzkum lidské embryo nebo větší množství lidských
  embryonálních kmenových buněk nebo jejich linií,

  b) doveze nebo vyveze lidské embryo nebo větší množství lidských
  embryonálních kmenových buněk nebo jejich linií, nebo

  c) přenese lidský genom do buněk jiného živočišného druhu nebo naopak,

  bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Stejně bude potrestán,

  a) kdo provádí zákroky směřující k vytvoření lidského embrya pro jiný
  účel než pro přenesení do ženského organizmu,

  b) kdo přenese vytvořené lidské embryo do dělohy jiného živočišného
  druhu, nebo

  c) kdo během výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách
  provádí s těmito buňkami manipulace směřující k vytvoření nového
  lidského jedince (reprodukční klonování).

  (3) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku
  bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované
  skupiny,

  b) spáchá-li takový čin opětovně, nebo

  c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

  (4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude
  pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve spojení s organizovanou
  skupinou působící ve více státech, nebo

  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého
  rozsahu.

  (5) Příprava je trestná.