Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Hlava 3 § 185 - § 193 Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti

HLAVA III

  TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI V SEXUÁLNÍ OBLASTI

  § 185

  Znásilnění

  (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké
  újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo

  kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím
  svobody na šest měsíců až pět let.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

  a) souloží nebo jiným pohlavním stykem provedeným způsobem srovnatelným
  se souloží,

  b) na dítěti, nebo

  c) se zbraní.

  (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let,

  b) spáchá-li takový čin na osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí
  svobody,  ochranného léčení, zabezpečovací detence, ochranné nebo
  ústavní výchovy anebo v jiném místě, kde je omezována osobní svoboda,
  nebo

  c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

  (4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

  (5) Příprava je trestná.

  § 186

  Sexuální nátlak

  (1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy
  donutí k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému
  chování, nebo kdo k takovému chování přiměje jiného zneužívaje jeho
  bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři
  léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Stejně bude potrestán pachatel, který přiměje jiného k pohlavnímu
  styku, k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému
  chování zneužívaje jeho závislosti, nebo svého postavení a z něho
  vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.

  (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2

  a) na dítěti, nebo

  b) nejméně se dvěma osobami.

  (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní,

  b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na osobě ve výkonu vazby,
  trestu  odnětí svobody, ochranného léčení, zabezpečovací detence,
  ochranné nebo ústavní výchovy anebo v jiném místě, kde je omezována
  osobní svoboda, nebo

  c) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny.

  (5) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let,
  nebo

  b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

  (6) Odnětím svobody na deset až šestnáct let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 smrt.

  (7) Příprava je trestná.

  § 187

  Pohlavní zneužití

  (1) Kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je jiným
  způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok
  až osm let.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let
  svěřeném jeho dozoru, zneužívaje jeho závislosti nebo svého postavení a
  z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.

  (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.

  (4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán,
  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

  (5) Příprava je trestná.

  § 188

  Soulož mezi příbuznými

  Kdo vykoná soulož s příbuzným v pokolení přímém nebo se sourozencem,
  bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

  § 189

  Kuplířství

  (1) Kdo jiného přiměje, zjedná, najme, zláká nebo svede k provozování
  prostituce, nebo

  kdo kořistí z prostituce provozované jiným,

  bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na čtyři léta, zákazem
  činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

  a) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo

  b) jako člen organizované skupiny.

  (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude
  pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu
  na zdraví.

  (4) Odnětím svobody na osm až patnáct let nebo propadnutím majetku bude
  pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

  § 190

  Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí

  (1) Kdo provozuje prostituci v blízkosti školy, školského nebo jiného
  obdobného zařízení nebo místa, které je vyhrazeno nebo určeno pro pobyt
  nebo návštěvu dětí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

  (2) Kdo organizuje, střeží nebo jiným způsobem zajišťuje provozování
  prostituce v blízkosti školy, školského nebo jiného obdobného zařízení
  nebo místa, které je vyhrazeno nebo určeno pro pobyt nebo návštěvu
  dětí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti
  nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo propadnutím majetku
  bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2

  a) nejméně na dvou takových místech, nebo

  b) opětovně.

  § 191

  Šíření pornografie

  (1)  Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně
  přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému
  opatří  fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné
  pornografické dílo, v němž se projevuje násilí či neúcta k člověku,
  nebo které popisuje, zobrazuje nebo jinak znázorňuje pohlavní styk se
  zvířetem, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem
  činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (2) Kdo písemné, fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo
  jiné pornografické dílo

  a) nabízí, přenechává nebo zpřístupňuje dítěti, nebo

  b)  na  místě,  které je dětem přístupné, vystavuje nebo jinak
  zpřístupňuje,

  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo
  propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2

  a) jako člen organizované skupiny,

  b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou
  sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo

  c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

  (4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2

  a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo

  b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

  § 192

  Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií

  (1) Kdo přechovává fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo
  jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo
  osobu, jež se jeví být dítětem, bude potrestán odnětím svobody až na
  dva roky.

  (2)  Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně
  přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému
  opatří  fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné
  pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu,
  jež se jeví být dítětem, anebo

  kdo kořistí z takového pornografického díla,

  bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem
  činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku
  bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 2

  a) jako člen organizované skupiny,

  b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou
  sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo

  c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

  (4) Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku
  bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 2

  a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo

  b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

  § 193

  Zneužití dítěte k výrobě pornografie

  (1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede nebo zneužije dítě k
  výrobě pornografického díla nebo kořistí z účasti dítěte na takovém
  pornografickém díle, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět
  let.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

  a) jako člen organizované skupiny, nebo

  b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

  (3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

  a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo

  b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.