Nové předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník - Hlava 11 § 369 - § 374 Trestné činy proti branné povinnosti

HLAVA XI

  TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNÉ POVINNOSTI

  § 369

  Maření způsobilosti k službě

  (1) Kdo sebe nebo jiného učiní trvale nebo dočasně nezpůsobilým nebo
  méně způsobilým k plnění branné povinnosti v době míru, bude potrestán
  odnětím svobody až na dvě léta.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až deset let bude pachatel potrestán,
  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za
  válečného stavu.

  § 370

  Neplnění odvodní povinnosti

  Kdo se nedostaví za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu k
  odvodnímu řízení v úmyslu svou odvodní povinnost nesplnit nebo její
  splnění oddálit, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři
  léta.

  § 371

  Obcházení branné povinnosti

  (1) Kdo za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu se dopustí
  pletich v úmyslu dosáhnout úlev v plnění branné povinnosti, bude
  potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

  (2) Kdo za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu se dopustí
  pletich v úmyslu

  a) sám se zcela nebo zčásti vyhnout plnění branné povinnosti, nebo

  b) jiného zcela nebo zčásti vymknout z plnění branné povinnosti,

  bude potrestán odnětím svobody na tři léta až pět let.

  § 372

  Nenastoupení služby v ozbrojených silách

  Kdo na základě řádně mu doručeného povolávacího rozkazu nenastoupí za
  nouzového stavu službu v ozbrojených silách do 24 hodin po uplynutí
  lhůty stanovené v takovém povolávacím rozkaze, ač mu v tom nebránila
  žádná zákonem předpokládaná překážka, bude potrestán odnětím svobody až
  na jeden rok.

  § 373

  Nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených silách

  (1) Kdo na základě řádně mu doručeného povolávacího rozkazu nenastoupí
  za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mimořádnou službu v
  ozbrojených silách do 24 hodin po uplynutí lhůty stanovené v takovém
  povolávacím rozkaze, ač mu v tom nebránila žádná zákonem předpokládaná
  překážka, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

  (2) Kdo, v případě, že neobdrží povolávací rozkaz, nenastoupí za stavu
  ohrožení státu nebo za válečného stavu mimořádnou službu v ozbrojených
  silách na základě veřejné vyhlášky nebo mobilizační výzvy, ač mu v tom
  nebránila žádná zákonem předpokládaná překážka, bude potrestán odnětím
  svobody až na tři léta.

  § 374

  Nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených silách z nedbalosti

  (1)  Kdo na základě řádně mu doručeného povolávacího rozkazu z
  nedbalosti nenastoupí za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu
  mimořádnou službu v ozbrojených silách do 24 hodin po uplynutí lhůty
  stanovené v takovém povolávacím rozkaze, ač mu v tom nebránila žádná
  zákonem předpokládaná překážka, bude potrestán odnětím svobody až na
  tři léta.

  (2) Kdo, v případě, že neobdrží povolávací rozkaz, nenastoupí z
  nedbalosti za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mimořádnou
  službu  v  ozbrojených  silách na základě veřejné vyhlášky nebo
  mobilizační výzvy, ač mu v tom nebránila žádná zákonem předpokládaná
  překážka, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.