Nové předpisy

132/2012 Nález Ústavního soudu


  132/2012 Sb.

  NÁLEZ

  Ústavního soudu

  Jménem republiky

  Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 19/11 dne 31. ledna 2012 v
  plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Vlasty
  Formánkové, Vojena Güttlera, Pavla Holländera, Ivany Janů, Vladimíra
  Kůrky, Jiřího Muchy, Jana Musila, Jiřího Nykodýma, Miloslava Výborného,
  Elišky Wagnerové a Michaely Židlické o návrhu Ministerstva vnitra na
  zrušení čl. VII obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberce č.
  3/2009 o veřejném pořádku, za účasti Ministerstva vnitra a statutárního
  města Liberce jako účastníků řízení a veřejného ochránce práv jako
  vedlejšího účastníka řízení,

  takto:

  Ustanovení čl. VII obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberce
  č. 3/2009 o veřejném pořádku se ruší dnem vyhlášení tohoto nálezu ve
  Sbírce zákonů.

  Předseda Ústavního soudu:

  JUDr. Rychetský v. r.