Nové předpisy

Zákon č. 1/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - článek 6., Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


ČÁST PÁTÁ

   ÚČINNOST

   Čl. VI

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

   Němcová v. r.

   Klaus v. r.

   Nečas v. r.