Nové předpisy

Zákon č. 1/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - článek 3., Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění


ČÁST DRUHÁ

  Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

  Čl. III

  V § 2 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a
  o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č.
  424/2003 Sb., se za slova „vyňaty osoby,“ vkládají slova „které na
  území České republiky vykonávají nelegální práci podle § 5 písm. e)
  bodu 3 zákona o zaměstnanosti, a dále osoby,“.