Nové předpisy

Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů - hlavička zákona

  37/2004 Sb.
  ZÁKON
  ze dne 17. prosince 2003

  o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů
  (zákon o pojistné smlouvě)
  Změna: 377/2005 Sb.
  Změna: 57/2006 Sb.
  Změna: 198/2009 Sb.
  Změna: 278/2009 Sb.
  Změna: 227/2009 Sb.
  Změna: 375/2011 Sb.

  Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: