Nové předpisy

Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů - § 68 Změna občanského zákoníku

ČÁST DRUHÁ

  Změna občanského zákoníku

  § 68

  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 58/1969 Sb.,
  zákona č. 131/1982 Sb., zákona č. 94/1988 Sb., zákona č. 188/1988 Sb.,
  zákona č. 87/1990 Sb., zákona č. 105/1990 Sb., zákona č. 116/1990 Sb.,
  zákona č. 87/1991 Sb., zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb.,
  zákona č. 267/1994 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb.,
  zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 227/1997 Sb.,
  zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb.,
  zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb.,
  zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb.,
  zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 125/2002 Sb.,
  zákona č. 135/2002 Sb., zákona č. 136/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
  nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb. a zákona č.
  88/2003 Sb., se mění takto:

  1. § 104 se zrušuje.

  2. V části osmé se hlava patnáctá včetně nadpisů zrušuje.