Nové předpisy

Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů - § 71 Změna zákona o péči o zdraví lidu

ČÁST PÁTÁ

   zrušena

   § 71

   zrušen