Nové předpisy

Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů - § 73 Účinnost

ČÁST SEDMÁ

  ÚČINNOST

  § 73

  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou ustanovení
  § 23 odst. 4 až 6, § 30, 42, 63, § 64 až 67 a § 70, která nabývají
  účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské
  unii v platnost.

  Zaorálek v. r.

  Klaus v. r.

  Špidla v. r.