Nové předpisy

Sdělení Ministerstva financí č. 145/2012 Sb.

   145/2012 Sb.

   SDĚLENÍ
   Ministerstva financí

   ze dne 25. dubna 2012
   o  vydání  výměru  MF  č.  02/2012,  kterým  se  vydává  seznam   zboží s regulovanými cenami


   Ministerstvo  financí  podle  ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o
   cenách,  ve  znění  pozdějších předpisů, sděluje, že dne 19. dubna 2012
   vydalo  výměr MF č. 02/2012, kterým se mění seznam zboží s regulovanými
   cenami. Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 5/2012 ze dne 26.
   dubna 2012 a nabývá účinnosti dne 1. května 2012.

   Ministr:

   Ing. Kalousek v. r.