Nové předpisy

Sdělení Ministerstva vnitra č. 146/2012 Sb.


   146/2012 Sb.

   SDĚLENÍ

   Ministerstva vnitra
   ze dne 27. dubna 2012

   o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce


   Ministr  vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
   zastupitelstev  obcí  a  o  změně některých zákonů, ve znění pozdějších
   předpisů,  vyhlašuje na den 13. října 2012 nové volby do zastupitelstva
   obce:

+--------------------+--------------------+--------------------+
| obec               | okres              | kraj               |
+--------------------+--------------------+--------------------+
| Újezd u Černé Hory | Blansko            | Jihomoravský       |
+--------------------+--------------------+--------------------+

   Ministr:

   Kubice v. r.