Nové předpisy

Nařízení vlády č. 3/2014 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

   3/2014 Sb.
   NAŘÍZENÍ VLÁDY

   ze dne 2. ledna 2014

   o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
   nebo  při  invaliditě  vzniklé  služebním úrazem nebo nemocí z povolání
   vojáků  při  výkonu  vojenské  základní  nebo  náhradní služby a výkonu
   vojenských  cvičení,  o  úpravě  náhrady za ztrátu na platu po skončení
   neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem
   nebo  nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na
   výživu pozůstalých (úprava náhrady)

   Vláda  nařizuje  k provedení zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní
   nebo  náhradní  služby  a  vojenských  cvičení  a  o některých právních
   poměrech  vojáků  v  záloze, ve znění zákona č. 128/2002 Sb., zákona č.
   413/2005  Sb.,  zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona
   č.  300/2013  Sb.,  a  podle  §  127  odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o
   vojácích z povolání, ve znění zákona č. 272/2009 Sb.:

   § 1

   Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
   uznání  invalidity  vzniklé  služebním  úrazem  nebo nemocí z povolání,
   náhrada  za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo
   při uznání invalidity vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a
   náhrada   nákladů   na   výživu   pozůstalých   (dále  jen  „náhrada“),
   příslušející  vojákovi  podle  jiného právního předpisu^1), se upravuje
   tak,  že  průměrný  výdělek  rozhodný  pro  výpočet  náhrady, popřípadě
   zvýšený podle jiného právního předpisu^2), se zvyšuje o 0,4 %.

   § 2

   Vznikl-li  nárok  na  náhradu po 31. prosinci 2013, průměrný výdělek se
   podle § 1 nezvyšuje.

   § 3

   Úprava  podle  §  1  se provede bez žádosti vojáka nebo pozůstalých; na
   žádost  se  provede  v  případech,  kdy mu náhrada nepříslušela pouze v
   důsledku   zvýšení   invalidního  důchodu  podle  právních  předpisů  o
   sociálním zabezpečení nebo o důchodovém pojištění.

   § 4

   Náhrada upravená podle tohoto nařízení přísluší od 1. ledna 2014.

   § 5

   Účinnost

   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

   Předseda vlády:

   Rusnok v. r.

   Ministr obrany:

   Picek v. r.

   1)  §  62 a 67 zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní
   služby  a  vojenských  cvičení a o některých právních poměrech vojáků v
   záloze, ve znění zákona č. 306/2008 Sb.

   §  118  a  123  zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění
   zákona č. 306/2008 Sb.

   2)  Nařízení  vlády  č.  329/2005  Sb.,  o  úpravě náhrady za ztrátu na
   výdělku  po  skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé
   služebním  úrazem  nebo  nemocí  z  povolání vojáků při výkonu vojenské
   základní  nebo  náhradní  služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě
   náhrady  za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo
   při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z
   povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků).

   Nařízení vlády č. 12/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po
   skončení  pracovní  neschopnosti  nebo při invaliditě vzniklé služebním
   úrazem  nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo
   náhradní  služby  a  výkonu  vojenských  cvičení  a o úpravě náhrady za
   ztrátu  na  platu  po  skončení  neschopnosti  výkonu  služby  nebo při
   invaliditě  vzniklé  služebním  úrazem  nebo nemocí z povolání vojáků z
   povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků).

   Nařízení  vlády  č. 373/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku
   po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním
   úrazem  nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo
   náhradní  služby  a  výkonu  vojenských  cvičení  a o úpravě náhrady za
   ztrátu  na  platu  po  skončení  neschopnosti  výkonu  služby  nebo při
   invaliditě  vzniklé  služebním  úrazem  nebo nemocí z povolání vojáků z
   povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků).

   Nařízení  vlády  č. 448/2008 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku
   po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním
   úrazem  nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo
   náhradní  služby  a  výkonu  vojenských  cvičení  a o úpravě náhrady za
   ztrátu  na  platu  po  skončení  neschopnosti  výkonu  služby  nebo při
   invaliditě  vzniklé  služebním  úrazem  nebo nemocí z povolání vojáků z
   povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků).

   Nařízení  vlády  č. 413/2010 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku
   po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním
   úrazem  nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo
   náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu
   na  platu  po  skončení  neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě
   vzniklé  služebním  úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o
   úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady).

   Nařízení  vlády  č. 449/2011 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku
   po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním
   úrazem  nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo
   náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu
   na  platu  po  skončení  neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě
   vzniklé  služebním  úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o
   úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady).

   Nařízení  vlády  č. 492/2012 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku
   po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním
   úrazem  nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo
   náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu
   na  platu  po  skončení  neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě
   vzniklé  služebním  úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o
   úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady).