Nové předpisy

Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 9/2014 Sb., o vydání Cenového předpisu 1/2014/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

   9/2014 Sb.
   SDĚLENÍ
   Ministerstva zdravotnictví

   ze dne 23. prosince 2013

   o  vydání  Cenového  předpisu  1/2014/DZP  o regulaci cen poskytovaných
   zdravotních   služeb,  stanovení  maximálních  cen  zdravotních  služeb
   poskytovaných   zubními   lékaři   hrazených  z  veřejného  zdravotního
   pojištění a specifických zdravotních výkonů

   Ministerstvo  zdravotnictví  podle  ustanovení  § 10 zákona č. 526/1990
   Sb.,  o  cenách,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  sděluje,  že dne 2.
   prosince   2013   vydalo  Cenový  předpis  1/2014/DZP  o  regulaci  cen
   poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních
   služeb  poskytovaných  zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního
   pojištění  a  specifických  zdravotních  výkonů.  Cenový  předpis nabyl
   účinnosti  dne  1.  ledna 2014 a je publikován ve Věstníku Ministerstva
   zdravotnictví, částka 8 ze dne 9. prosince 2013.

   Ministr:

   MUDr. Holcát, MBA, v. r.