Nové předpisy

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 50/2014 Sb.

   50/2014 Sb.
   SDĚLENÍ
   Ministerstva práce a sociálních věcí

   ze dne 21. března 2014

   o  rozhodné  částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených
   jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců
   při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

   Ministerstvo  práce  a  sociálních  věcí  podle  §  5 odst. 2 zákona č.
   118/2000   Sb.,   o   ochraně  zaměstnanců  při  platební  neschopnosti
   zaměstnavatele   a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších
   předpisů,  sděluje,  že  rozhodnou  částkou  pro  určení  celkové  výše
   mzdových  nároků  vyplacených  jednomu  zaměstnanci je pro období od 1.
   května 2014 do 30. dubna 2015 částka 25 128 Kč.

   Ministryně:
   Mgr. Marksová v. r.