Nové předpisy

Nález Ústavního soudu č. 220/2014 Sb., o zrušení části vyhlášky města Cheb o veřejném pořádku

   220/2014 Sb.
   NÁLEZ
   Ústavního soudu

   Jménem republiky

   Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 35/13 dne 5. srpna 2014 v plénu
   složeném  z  místopředsedkyně  Milady  Tomkové a soudců Ludvíka Davida,
   Jaroslava  Fenyka,  Jana  Filipa,  Vlasty  Formánkové, Vladimíra Kůrky,
   Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Vladimíra Sládečka (soudce zpravodaje),
   Radovana  Suchánka,  Kateřiny  Šimáčkové  a  Jiřího  Zemánka  o  návrhu
   Ministerstva  vnitra  na zrušení poslední věty čl. III odst. 2 poslední
   věty  obecně  závazné  vyhlášky  města  Cheb  č.  6/2012, k zabezpečení
   místních  záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, ze
   dne 26. dubna 2012, za účasti města Cheb jako účastníka řízení,

   takto:

   Ustanovení  poslední věty čl. III odst. 2 obecně závazné vyhlášky města
   Cheb  č. 6/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na
   veřejných  prostranstvích  ze  dne  26.  dubna  2012  se  zrušuje  dnem
   vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

   Předseda Ústavního soudu

   v z. JUDr. Tomková v. r.
   místopředsedkyně