Nové předpisy

Nařízení vlády č. 2018/2014 Sb., stanovení rezervy státních pozemků pro rozvojové programy státu

   218/2014 Sb.
   NAŘÍZENÍ VLÁDY
   ze dne 1. října 2014

   o  stanovení  rezervy  státních  pozemků  pro uskutečňování rozvojových
   programů státu

   Vláda  nařizuje  podle  §  3  odst. 3 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním
   pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů:

   § 1
   Rezervu  státních pozemků tvoří pozemky ve vlastnictví České republiky,
   s  nimiž  je  příslušný  hospodařit  Státní  pozemkový  úřad, uvedené v
   příloze k tomuto nařízení.

   § 2
   Nařízení  vlády  č.  237/2011 Sb., o stanovení rezervy státních pozemků
   pro uskutečňování rozvojových programů státu, se zrušuje.

   § 3
   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2014.

   Předseda vlády:
   Mgr. Sobotka v. r.

   Ministr zemědělství:
   Ing. Jurečka v. r.

   Příloha
   Pozemky   vymezené   pro   vytvoření  rezervy  členěné  pro  jednotlivá
   ministerstva a další ústřední orgány státní správy