Nové předpisy

Sdělení č. 217/2014 Sb., o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014

217/2014 Sb.
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 13. října 2014

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky voleb do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 10. a 11. října 2014.
Na základě rozhodnutí prezidenta republiky, uveřejněného pod č. 112/2014 Sb., se ve dnech 10. a 11. října 2014 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, řádné volby do zastupitelstev obcí, městysů, měst, statutárních měst, zastupitelstva hl. m. Prahy a do zastupitelstev městských částí a městských obvodů územně členěných statutárních měst a městských částí hl. m. Prahy (dále jen „obec“).
_________________
*) Pozn. ASPI: Text je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2014.html#castka_92.

Předseda Státní volební komise:
v z. JUDr. Henych v. r.