Nové předpisy

Nařízení vlády č. 226/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 455/2013 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014

226/2014 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
   ze dne 15. října 2014,

   kterým  se  mění  nařízení  vlády  č.  455/2013  Sb., kterým se stanoví
   stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok
   2014

   Vláda  nařizuje podle § 115a zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru
   příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.:

   Čl. I
   Přílohy  č.  1  a 2 k nařízení vlády č. 455/2013 Sb., kterým se stanoví
   stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok
   2014, znějí:

   Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 455/2013 Sb.
   Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok
   2014


Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 455/2013 Sb.
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014 stanovená podle § 114 odst. 2 zákona


Čl. II
   Účinnost
   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2014.

   Předseda vlády:
   Mgr. Sobotka v. r.

   Ministr vnitra:
   Chovanec v. r.