Nové předpisy

Nařízení vlády č. 227/2014 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015

   227/2014 Sb.
   NAŘÍZENÍ VLÁDY

   ze dne 15. října 2014,

   kterým   se   stanoví   stupnice   základních  tarifů  pro  příslušníky
   bezpečnostních sborů pro rok 2015

   Vláda  nařizuje podle § 115a zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru
   příslušníků  bezpečnostních  sborů,  ve  znění  zákona č. 530/2005 Sb.,
   (dále jen „zákon“):

   § 1
   Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok
   2015 je uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

   § 2
   Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok
   2015  stanovená  podle § 114 odst. 2 zákona je uvedena v příloze č. 2 k
   tomuto nařízení.

   § 3
   Zrušuje se:
   1.   Nařízení  vlády  č.  455/2013  Sb.,  kterým  se  stanoví  stupnice
   základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014.

   2.  Nařízení  vlády  č.  226/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
   455/2013   Sb.,  kterým  se  stanoví  stupnice  základních  tarifů  pro
   příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014.

   § 4
   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

   Předseda vlády:
   Mgr. Sobotka v. r.

   Ministr vnitra:
   Chovanec v. r.

   Příloha 1
   Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015

Příloha 2
Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015 stanovená podle § 114 odst. 2 zákona