Nové předpisy

Sdělení č. 214/2014 Sb., , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2015

   214/2014 Sb.
   SDĚLENÍ
   Ministerstva práce a sociálních věcí
   ze dne 3. října 2014,

   kterým  se  vyhlašuje  pro účely nemocenského pojištění výše redukčních
   hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2015

   Ministerstvo  práce  a  sociálních  věcí  podle  § 22 odst. 3 zákona č.
   187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vyhlašuje, že v roce 2015 výše

   a)  první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí
   888 Kč,

   b)  druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí
   1 331 Kč,

   c)  třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí
   2 662 Kč.

   Ministryně:
   Mgr. Marksová v. r.