Nové předpisy

Vyhláška č. 213/2014 Sb., o vydání zlaté mince "Železobetonový most v Karviné-Darkově" po 5 000 Kč

   213/2014 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 18. září 2014

   o  vydání  zlaté mince „Železobetonový most v Karviné-Darkově“ po 5 000
   Kč

   Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o
   České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:

   § 1
   (1)  Dnem  14.  října  2014 se v rámci cyklu „Mosty“ vydává zlatá mince
   „Železobetonový most v Karviné-Darkově“ po 5 000 Kč (dále jen „mince“).

   (2)  Mince  se  vydává  v  běžném  provedení a ve zvláštním provedení s
   leštěným   polem   mince   a   matovým  reliéfem  (dále  jen  „zvláštní
   provedení“).

   (3)  Mince v běžném i ve zvláštním provedení se razí ze zlata o ryzosti
   999.9.  Hmotnost mince je 15,55 g, její průměr 28 mm a síla 1,9 mm. Při
   ražbě  mince  v  běžném provedení i ve zvláštním provedení je přípustná
   odchylka  v  průměru  0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná
   odchylka nahoru 0,062 g a v ryzosti zlata odchylka nahoru 0,01 %. Hrana
   mince  v  běžném  provedení  je  vroubkovaná,  hrana mince ve zvláštním
   provedení je hladká.

   § 2
   (1)   Na  lícní  straně  mince  je  průhled  železobetonovým  mostem  v
   Karviné-Darkově.  Nad  ním  je  kompozice heraldických zvířat z velkého
   státního znaku. Uprostřed je český lev, vlevo od něj je moravská orlice
   a  vpravo  od  něj je slezská orlice. Na mostovce je označení nominální
   hodnoty  mince se zkratkou peněžní jednotky „5 000 Kč“. Po obvodu mince
   je  název  státu  „ČESKÁ REPUBLIKA“ a název cyklu „MOSTY“. Značka České
   mincovny,  která  je  tvořena  kompozicí písmen „Č“ a „M“, je vpravo od
   slezské orlice.

   (2)  Na  rubové  straně  mince je boční pohled na železobetonový most v
   Karviné-Darkově.  Při horním okraji mince je text „ŽELEZOBETONOVÝ MOST“
   a při spodním okraji je stylizované zobrazení travního porostu, text „V
   KARVINÉ-DARKOVĚ“ a ročník ražby „2014“. Před slovem „ŽELEZOBETONOVÝ“ je
   umístěna značka autora mince Asamata Baltaeva.

   (3) Vyobrazení mince je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

   § 3
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14. října 2014.

   Guvernér:
   Ing. Singer, Ph.D., v. r.

   Příloha
   Vyobrazení zlaté mince „Železobetonový most v Karviné-Darkově“ po 5 000
   Kč
   (lícní a rubová strana)