Nové předpisy

Sdělení Státní volební komise č. 223/2014 Sb., o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 (I. kolo) a ve dnech 17. a 18. října 2014 (II. kolo)

   223/2014 Sb.
   SDĚLENÍ
   Státní volební komise

   ze dne 20. října 2014

   o  vyhlášení  a  uveřejnění  celkových výsledků voleb do třetiny Senátu
   Parlamentu  České  republiky konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 (I.
   kolo) a ve dnech 17. a 18. října 2014 (II. kolo)

   Státní  volební  komise  vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 2 písm.
   e), § 73 odst. 6 a § 77 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
   České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
   pozdějších   předpisů,   celkové   výsledky  voleb  do  třetiny  Senátu
   Parlamentu  České  republiky konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 (I.
   kolo) a ve dnech 17. a 18. října 2014 (II. kolo).

   I.
   Souhrnné  výsledky  I.  kola  voleb  do třetiny Senátu Parlamentu České
   republiky konaných ve dnech 10. a 11. října 2014

   V  I.  kole voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných
   ve dnech 10. a 11. října 2014 nebyl ve smyslu ustanovení § 76 zákona č.
   247/1995  Sb.  o  volbách  do  Parlamentu  České  republiky a o změně a
   doplnění  některých  zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zvolen žádný
   kandidát.

------------------------------------------------------------------------------------

Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem

Počet zvolených senátorů                                                       0
Počet volebních okrsků                                                     5 144
Počet okrskových volebních komisí                                          5 144
Počet osob, zapsaných ve výpisech seznamů                              2 853 106
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                         1 101 753
Procento účasti na volbách                                                 38,62
Počet odevzdaných úředních obálek                                      1 080 548
Počet platných hlasů celkem                                            1 026 615
------------------------------------------------------------------------------------

   II.
   Souhrnné  výsledky  II.  kola  voleb do třetiny Senátu Parlamentu České
   republiky konaných ve dnech 17. a 18. října 2014

------------------------------------------------------------------------------------

Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem

Počet zvolených senátorů                                                      27
Počet volebních okrsků                                                     5 144
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování        5 144
Počet osob, zapsaných ve výpisech seznamů                              2 853 618
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                           476 334
Procento účasti na volbách                                                 16,69
Počet odevzdaných úředních obálek                                        476 102
Počet platných hlasů celkem                                              473 926
------------------------------------------------------------------------------------

   Ve II. kole voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných
   ve  dnech  17. a 18. října 2014 byl ve smyslu ustanovení § 76 zákona č.
   247/1995  Sb.,  o  volbách  do  Parlamentu  České republiky a o změně a
   doplnění   některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zvolen
   senátor:

   JMENNÝ SEZNAM SENÁTORŮ ZVOLENÝCH VE II. KOLE

Volební obvod                    Přihlášen politic. stranou
číslo sídlo        Senátor                                Věk Politická příslušnost                 politic. hnutím nebo koalicí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3   Cheb                 Mgr. Miroslav Nenutil          56  Česká strana sociálně demokratická    Česká strana sociálně demokratická

  6   Louny                Mgr. Zdeňka Hamousová          53  Bez politické příslušnosti            ANO 2011

  9   Plzeň-město          Ing. Lumír Aschenbrenner       54  Občanská demokratická strana          Koalice ODS a KČ

 12   Strakonice           Ing. Karel Kratochvíle         56  Česká strana sociálně demokratická    Česká strana sociálně demokratická

 15   Pelhřimov            Milan Štěch                    60  Česká strana sociálně demokratická    Česká strana sociálně demokratická

 18   Příbram              Ing. Jiří Burian               65  Občanská demokratická strana          Občanská demokratická strana

 21   Praha 5              Mgr. Václav Láska              40  Bez politické příslušnosti            Koalice KDU-ČSL, SZ

 24   Praha 9              Ing. Zuzana Baudyšová          66  Bez politické příslušnosti            ANO 2011

 27   Praha 1              prof. RNDr. Václav Hampl DrSc. 52  Bez politické příslušnosti            Koalice KDU-ČSL, SZ

 30   Kladno               Mgr. Jiří DIENSTBIER           45  Česká strana sociálně demokratická    Česká strana sociálně demokratická

 33   Děčín                Ing. Zbyněk Linhart            45  Bez politické příslušnosti            STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

 36   Česká Lípa           Jiří Vosecký                   63  Starostové pro Liberecký kraj         Starostové pro Liberecký kraj

 39   Trutnov              Ing. Jiří Hlavatý              66  Bez politické příslušnosti            ANO 2011

 42   Kolín                Emilie Třísková                52  Česká strana sociálně demokratická    Česká strana sociálně demokratická

 45   Hradec Králové       prof. MUDr. Jaroslav Malý CSc. 67  Bez politické příslušnosti            Česká strana sociálně demokratická

 48   Rychnov nad Kněžnou  JUDr. Miroslav Antl            59  Bez politické příslušnosti            Česká strana sociálně demokratická

 51   Žďár nad Sázavou     Ing. František Bradáč          58  Křesťan. a demokrat. unie-            Křesťanská a demokratická unie-
                                                              Českosl. strana lidová                Československá strana lidová

 54   Znojmo               Ing. Pavel Štohl               54  Bez politické příslušnosti            Česká strana sociálně demokratická

 57   Vyškov               Ing. Ivo Bárek                 52  Česká strana sociálně demokratická    Česká strana sociálně demokratická

 60   Brno-město           PhDr. Zdeněk Papoušek          57  Bez politické příslušnosti            Křesťanská a demokratická unie-
                    Československá strana lidová

 63   Přerov               RNDr. Jitka Seitlová           60  Bez politické příslušnosti            Koalice KDU-ČSL, SZ

 66   Olomouc              MUDr. Alena Šromová            55  Křesťan. a demokrat. unie-            Křesťanská a demokratická unie-
                                                              Českosl. strana lidová                Československá strana lidová

 69   Frýdek-Místek        Ing. Jiří Carbol               55  Křesťan. a demokrat. unie-            Křesťanská a demokratická unie-
                                                              Českosl. strana lidová                Československá strana lidová

 72   Ostrava-město        doc. MUDr. Peter Koliba CSc.   61  Bez politické příslušnosti            ANO 2011

 75   Karviná              MUDr. Radek Sušil              47  Česká strana sociálně demokratická    Česká strana sociálně demokratická

 78   Zlín                 doc. Ing. František Čuba CSc.  78  Strana práv občanů                    Strana práv občanů

 81   Uherské Hradiště     Ivo Valenta                    58  Bez politické příslušnosti            Strana soukromníků České republiky


   Předseda Státní volební komise:
   Chovanec v. r.