Nové předpisy

Vyhláška č. 238/2014 Sb., o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 25. výročí 17. listopadu 1989

238/2014 Sb.
VYHLÁŠKA
   ze dne 22. října 2014

   o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 25. výročí 17. listopadu 1989

   Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o
   České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:

   § 1
   (1) Dnem 12. listopadu 2014 se k 25. výročí událostí 17. listopadu 1989
   vydává pamětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen „dvousetkoruna“).

   (2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení
   s   leštěným  polem  mince  a  matovým  reliéfem  (dále  jen  „zvláštní
   provedení“).

   (3)  Dvousetkoruna  v  běžném  i zvláštním provedení se razí ze slitiny
   obsahující  925  dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je
   13 g, její průměr 31 mm a síla 2,2 mm. Při ražbě dvousetkoruny v běžném
   i  zvláštním  provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle
   0,15  mm.  V  hmotnosti  je přípustná odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu
   stříbra  odchylka nahoru 1 %. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je
   vroubkovaná,  hrana  dvousetkoruny  ve  zvláštním provedení je hladká s
   vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *“.

   § 2
   (1)  Na  lícní  straně  dvousetkoruny  je  český  lev ze státního znaku
   Československé  socialistické republiky za mřížemi, který nese na hrudi
   štítek se siluetou Kriváně a vatrou. Pod vyobrazením lva jsou letopočty
   „1948  -  1989“.  Nad  vyobrazením  lva  je  pěticípá  hvězda. Označení
   nominální  hodnoty  mince  se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“ je při
   spodním  okraji  dvousetkoruny. Při levém a pravém okraji dvousetkoruny
   je  název  státu  „ČESKÁ  REPUBLIKA“.  Slovo „ČESKÁ“ je na začátku a na
   konci  ohraničeno  tečkami.  Značka  České  mincovny  tvořená kompozicí
   písmen „Č“ a „M“ je při horním okraji dvousetkoruny.

   (2)  Na  rubové straně je český lev ze státního znaku České a Slovenské
   Federativní  Republiky  mezi  otevřenými  mřížemi,  který nese na hrudi
   štítek  se znakem Slovenské republiky. Nad vyobrazením lva je královská
   koruna.  Při  horním okraji dvousetkoruny je text „17. LISTOPAD 1989“ a
   při  spodním  okraji  jsou  letopočty  „1989  - 2014“. Nad letopočty je
   iniciála  autora dvousetkoruny Jiřího Hanuše, která je tvořena písmenem
   „H“ ve čtverci.

   (3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

   § 3
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 12. listopadu 2014.

   Guvernér:
   Ing. Singer, Ph.D., v. r.

   Příloha
   Vyobrazení  pamětní  stříbrné  dvousetkoruny k 25. výročí 17. listopadu
   1989

   (lícní a rubová strana)