Nové předpisy

Zákon č. 234/2014 Sb., o stání službě – Služební zákon ke stažení

Služební zákon, přesněji zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, vstoupí v účinnost 1. 1. 2015. Služební zákon nově upravuje pracovní poměry zaměstnanců ve státní správě včetně ozbrojených složek státu, armády a policie. Nový služební zákon zároveň ruší předešlý zákon č. 218/2002 Sb., který však nikdy nenabyl účinnosti. 

Služební zákon, zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, si můžete stáhnou zde:
Služební zákon ke stažení - zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě