Nové předpisy

Vyhláška č. 244/2014 Sb., o vyhlášení Národní přírodní rezervace Libický luh a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

   244/2014 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 7. listopadu 2014

   o  vyhlášení  Národní přírodní rezervace Libický luh a stanovení jejích
   bližších ochranných podmínek

   Ministerstvo  životního  prostředí  stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h)
   zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č.
   349/2009 Sb.:

   § 1
   Vymezení národní přírodní rezervace
   (1)  Vyhlašuje  se  Národní  přírodní  rezervace  Libický luh (dále jen
   „národní přírodní rezervace“).

   (2) Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Středočeského kraje
   v  katastrálních  územích  Libice  nad  Cidlinou,  Oseček a Velký Osek.
   Hranice  národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými
   obrazci  s  přímými  stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi
   jednotné trigonometrické sítě katastrální^1). Seznamy souřadnic vrcholů
   geometrických obrazů tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v
   příloze č. 1 k této vyhlášce.

   (3)  Ochranné  pásmo  národní  přírodní  rezervace se rozkládá na území
   Středočeského  kraje  v  katastrálních  územích  Libice  nad  Cidlinou,
   Oseček,  Kanín  a Velký Osek. Hranice ochranného pásma národní přírodní
   rezervace   se  stanoví  uzavřenými  geometrickými  obrazci  s  přímými
   stranami,   jejichž   vrcholy   jsou   určeny   souřadnicemi   jednotné
   trigonometrické   sítě   katastrální^1).   Seznamy   souřadnic  vrcholů
   geometrických  obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny
   v příloze č. 2 k této vyhlášce.

   (4)  Orientační  grafické znázornění území národní přírodní rezervace a
   jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

   § 2
   Předmět ochrany
   Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou

   a)  přirozené lesní porosty tvořené společenstvy tvrdých a měkkých luhů
   nížinných řek, dubohabřin a mokřadních olšin,

   b)  trvalé  travní  porosty tvořené společenstvy aluviálních psárkových
   luk a kontinentálních zaplavovaných luk,

   c)   mokřady   tvořené   společenstvy   makrofytní  vegetace  přirozeně
   eutrofních a mezotrofních stojatých vod,

   d)  populace  vzácného  a ohroženého druhu rostliny kruštíku polabského
   (Epipactis albensis), včetně jeho biotopu, a

   e) populace vzácných a ohrožených druhů živočichů kuňky ohnivé (Bombina
   bombina),  páchníka  hnědého  (Osmoderma  eremita)  a  roháče  obecného
   (Lucanus cervus), včetně jejich biotopů.

   § 3
   Bližší ochranné podmínky
   Jen  se  souhlasem  příslušného  orgánu  ochrany  přírody lze v národní
   přírodní rezervaci

   a)  povolovat  nebo  provádět  změny  druhů pozemků nebo způsobů jejich
   využití^2),

   b)  povolovat  nebo  provádět  geologické  práce  spojené se zásahem do
   pozemku, nebo

   c) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního
   přírodního materiálu stejného geologického původu.

   § 4
   Účinnost
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2014.

   Ministr:
   Mgr. Brabec v. r.

   Příloha 1
   Seznam  souřadnic  (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců,
   kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Libický luh

---------------------------------------------------------------------------
Geometrický obrazec č. 1 - hranice Národní přírodní rezervace Libický luh
---------------------------------------------------------------------------
číslo bodu  souřadnice - Y [m]  souřadnice - X [m]  pořadí bodu v obrazci
---------------------------------------------------------------------------
  1         689984,00           1046081,57             1
  2         689943,05           1046108,05             2
  3         689942,51           1046106,87             3
  4         689937,39           1046109,38             4
  5         689938,15           1046110,55             5
  6         689904,05           1046128,64             6
  7         689855,97           1046147,72             7
  8         689522,62           1046234,01             8
  9         689533,15           1046243,23             9
 10         689537,06           1046262,12            10
 11         689540,15           1046287,67            11
 12         689548,55           1046353,45            12
 13         689558,12           1046368,59            13
 14         689569,73           1046382,14            14
 15         689585,19           1046393,60            15
 16         689602,09           1046405,52            16
 17         689617,46           1046417,71            17
 18         689629,14           1046428,70            18
 19         689626,39           1046421,19            19
 20         689620,87           1046408,15            20
 21         689624,50           1046406,52            21
 22         689629,95           1046419,00            22
 23         689634,77           1046427,37            23
 24         689644,39           1046438,80            24
 25         689664,10           1046460,40            25
 26         689676,62           1046474,58            26
 27         689689,84           1046488,81            27
 28         689707,34           1046505,78            28
 29         689712,36           1046503,76            29
 30         689715,04           1046497,35            30
 31         689718,81           1046498,64            31
 32         689717,02           1046506,56            32
 33         689718,19           1046513,28            33
 34         689735,60           1046522,40            34
 35         689758,49           1046526,89            35
 36         689779,36           1046526,48            36
 37         689802,79           1046524,45            37
 38         689823,98           1046523,57            38
 39         689844,54           1046524,50            39
 40         689856,15           1046529,59            40
 41         689862,07           1046542,14            41
 42         689873,85           1046541,64            42
 43         689915,56           1046538,90            43
 44         689909,90           1046503,49            44
 45         689904,71           1046462,66            45
 46         689903,00           1046382,22            46
 47         689911,46           1046325,00            47
 48         689908,27           1046324,77            48
 49         689912,60           1046289,71            49
 50         689915,79           1046273,55            50
 51         689919,43           1046254,43            51
 52         689931,13           1046211,58            52
 53         689946,29           1046167,47            53
 54         689964,04           1046124,90            54
---------------------------------------------------------------------------
 Geometrický obrazec č. 2 - hranice Národní přírodní rezervace Libický luh
---------------------------------------------------------------------------
 číslo bodu  souřadnice - Y [m]  souřadnice - X [m]  pořadí bodu v obrazci
---------------------------------------------------------------------------
 55         689927,49            1046582,28             1
 56         689908,63            1046591,19             2
 57         689901,13            1046594,45             3
 58         689876,84            1046598,81             4
 59         689857,00            1046602,55             5
 60         689837,72            1046606,69             6
 61         689819,09            1046610,37             7
 62         689813,79            1046611,18             8
 63         689788,18            1046615,27             9
 64         689769,76            1046620,90            10
 65         689755,43            1046629,92            11
 66         689740,79            1046644,77            12
 67         689728,46            1046660,37            13
 68         689716,09            1046675,76            14
 69         689704,23            1046690,00            15
 70         689689,38            1046701,65            16
 71         689673,53            1046711,47            17
 72         689655,54            1046719,17            18
 73         689636,53            1046721,95            19
 74         689619,32            1046722,26            20
 75         689598,87            1046719,58            21
 76         689595,50            1046718,13            22
 77         689590,42            1046717,03            23
 78         689586,61            1046715,00            24
 79         689567,26            1046704,36            25
 80         689553,27            1046693,51            26
 81         689540,94            1046679,98            27
 82         689539,59            1046674,32            28
 83         689540,30            1046670,66            29
 84         689541,35            1046666,76            30
 85         689542,47            1046666,51            31
 86         689538,95            1046663,05            32
 87         689531,91            1046642,84            33
 88         689527,91            1046625,34            34
 89         689525,31            1046616,42            35
 90         689521,68            1046611,90            36
 91         689515,06            1046611,09            37
 92         689471,63            1046612,44            38
 93         689432,94            1046613,11            39
 94         689417,82            1046612,74            40
 95         689387,55            1046611,74            41
 96         689369,58            1046611,34            42
 97         689352,02            1046611,38            43
 98         689328,26            1046611,62            44
 99         689313,53            1046612,64            45
100         689311,60            1046613,11            46
101         689311,54            1046611,22            47
102         689306,90            1046608,01            48
103         689302,63            1046606,86            49
104         689295,25            1046606,02            50
105         689281,87            1046605,29            51
106         689252,88            1046606,55            52
107         689247,07            1046606,81            53
108         689227,73            1046608,89            54
109         689228,17            1046612,23            55
110         689225,36            1046612,50            56
111         689224,53            1046609,54            57
112         689220,86            1046607,95            58
113         689217,26            1046604,34            59
114         689200,25            1046605,29            60
115         689197,65            1046608,77            61
116         689194,47            1046611,38            62
117         689194,57            1046613,92            63
118         689191,46            1046613,96            64
119         689191,42            1046611,19            65
120         689173,11            1046609,71            66
121         689163,11            1046610,09            67
122         689113,36            1046612,53            68
123         689063,72            1046615,80            69
124         689028,96            1046619,71            70
125         689006,63            1046621,94            71
126         688964,69            1046625,12            72
127         688915,31            1046631,06            73
128         688866,05            1046637,91            74
129         688792,88            1046649,39            75
130         688780,52            1046651,33            76
131         688767,80            1046653,32            77
132         688764,64            1046653,92            78
133         688718,95            1046662,59            79
134         688700,58            1046667,23            80
135         688678,31            1046672,18            81
136         688670,95            1046674,64            82
137         688667,17            1046674,67            83
138         688660,82            1046668,29            84
139         688654,97            1046669,59            85
140         688651,55            1046677,62            86
141         688650,16            1046678,71            87
142         688648,28            1046679,71            88
143         688633,84            1046681,40            89
144         688621,85            1046683,96            90
145         688609,61            1046686,72            91
146         688583,12            1046692,69            92
147         688557,82            1046699,82            93
148         688528,66            1046707,16            94
149         688527,15            1046706,50            95
150         688525,19            1046706,99            96
151         688523,08            1046707,56            97
152         688522,02            1046708,85            98
153         688507,45            1046712,83            99
154         688504,20            1046713,92            100
155         688499,53            1046715,18            101
156         688499,86            1046719,04            102
157         688501,52            1046730,24            103
158         688512,81            1046773,31            104
159         688524,00            1046797,77            105
160         688525,06            1046825,15            106
161         688524,49            1046842,27            107
162         688567,80            1046907,22            108
163         688592,25            1046950,56            109
164         688636,16            1047028,84            110
165         688653,80            1047061,69            111
166         688667,53            1047108,43            112
167         688680,92            1047155,32            113
168         688682,89            1047154,91            114
169         688692,26            1047155,75            115
170         688695,77            1047156,18            116
171         688700,35            1047161,13            117
172         688702,62            1047168,28            118
173         688707,10            1047182,35            119
174         688706,22            1047183,06            120
175         688706,61            1047184,22            121
176         688708,35            1047189,30            122
177         688705,73            1047190,78            123
178         688707,00            1047192,32            124
179         688710,74            1047196,86            125
180         688673,05            1047224,34            126
181         688665,84            1047237,19            127
182         688652,09            1047261,67            128
183         688638,40            1047355,58            129
184         688631,24            1047423,52            130
185         688575,35            1047443,27            131
186         688601,45            1047475,02            132
187         688709,81            1047605,48            133
188         688699,35            1047618,64            134
189         688681,26            1047638,54            135
190         688655,98            1047663,44            136
191         688589,46            1047724,21            137
192         688545,37            1047766,59            138
193         688527,35            1047783,71            139
194         688470,26            1047756,64            140
195         688444,51            1047785,43            141
196         688443,65            1047786,88            142
197         688441,28            1047790,75            143
198         688440,42            1047792,40            144
199         688409,26            1047845,58            145
200         688406,34            1047850,60            146
201         688404,90            1047928,04            147
202         688391,40            1047914,63            148
203         688363,51            1047899,47            149
204         688309,07            1047871,78            150
205         688285,98            1047867,55            151
206         688269,28            1047855,83            152
207         688260,48            1047831,00            153
208         688258,92            1047828,68            154
209         688248,63            1047813,42            155
210         688226,10            1047792,32            156
211         688190,06            1047775,62            157
212         688147,91            1047775,33            158
213         688139,25            1047776,90            159
214         688116,71            1047782,99            160
215         688099,43            1047787,66            161
216         688057,06            1047812,12            162
217         688022,46            1047841,87            163
218         688011,64            1047855,98            164
219         688000,64            1047868,41            165
220         687989,52            1047883,43            166
221         687966,92            1047914,92            167
222         687958,27            1047927,66            168
223         687949,11            1047943,56            169
224         687944,19            1047953,18            170
225         687935,17            1047972,27            171
226         687908,17            1048052,60            172
227         687891,85            1048106,48            173
228         687883,32            1048144,50            174
229         687875,29            1048199,14            175
230         687871,14            1048230,25            176
231         687867,84            1048253,98            177
232         687867,59            1048275,70            178
233         687869,02            1048286,00            179
234         687870,47            1048300,56            180
235         687874,36            1048311,13            181
236         687877,19            1048318,82            182
237         687882,25            1048332,56            183
238         687886,30            1048342,09            184
239         687906,75            1048388,42            185
240         687911,10            1048397,48            186
241         687917,88            1048413,54            187
242         687932,03            1048445,90            188
243         687946,44            1048478,86            189
244         687949,07            1048484,73            190
245         687956,91            1048503,47            191
246         687961,44            1048517,37            192
247         687967,63            1048536,01            193
248         687970,86            1048548,17            194
249         687971,52            1048553,55            195
250         687973,36            1048558,12            196
251         687977,14            1048562,27            197
252         687984,20            1048569,29            198
253         688002,30            1048583,93            199
254         688012,67            1048591,11            200
255         688020,55            1048594,84            201
256         688030,50            1048606,12            202
257         688052,77            1048634,99            203
258         688054,49            1048639,50            204
259         688054,54            1048639,76            205
260         688055,21            1048643,67            206
261         688055,57            1048644,83            207
262         688056,92            1048652,90            208
263         688059,81            1048652,29            209
264         688133,09            1048635,81            210
265         688199,41            1048621,42            211
266         688200,21            1048621,25            212
267         688206,30            1048619,93            213
268         688213,04            1048650,50            214
269         688215,00            1048659,41            215
270         688352,08            1048646,89            216
271         688362,67            1048645,20            217
272         688372,56            1048643,62            218
273         688373,28            1048646,86            219
274         688374,11            1048650,57            220
275         688386,68            1048648,95            221
276         688391,36            1048646,68            222
277         688396,82            1048646,44            223
278         688402,39            1048646,93            224
279         688438,34            1048660,73            225
280         688441,96            1048667,02            226
281         688449,66            1048662,48            227
282         688456,04            1048658,86            228
283         688493,17            1048644,60            229
284         688579,37            1048607,50            230
285         688654,37            1048574,75            231
286         688685,78            1048562,56            232
287         688718,68            1048548,64            233
288         688747,42            1048536,82            234
289         688766,24            1048529,14            235
290         688774,40            1048524,44            236
291         688789,03            1048515,13            237
292         688799,88            1048507,29            238
293         688855,81            1048472,14            239
294         688902,68            1048445,59            240
295         688932,41            1048427,47            241
296         688950,75            1048415,48            242
297         688993,13            1048386,26            243
298         689010,01            1048375,36            244
299         689029,82            1048363,11            245
300         689030,46            1048362,69            246
301         689037,60            1048359,06            247
302         689040,67            1048357,50            248
303         689048,04            1048355,01            249
304         689061,87            1048350,63            250
305         689075,44            1048346,69            251
306         689126,23            1048329,18            252
307         689184,97            1048307,71            253
308         689251,96            1048283,54            254
309         689296,88            1048268,21            255
310         689302,24            1048266,41            256
311         689315,59            1048262,66            257
312         689346,74            1048250,59            258
313         689407,81            1048228,16            259
314         689444,19            1048214,92            260
315         689466,25            1048206,57            261
316         689474,57            1048203,84            262
317         689481,61            1048202,86            263
318         689488,83            1048203,35            264
319         689495,32            1048206,07            265
320         689506,04            1048211,71            266
321         689527,32            1048225,16            267
322         689555,99            1048243,60            268
323         689574,82            1048254,65            269
324         689588,63            1048261,82            270
325         689599,35            1048266,44            271
326         689615,63            1048271,30            272
327         689660,83            1048275,92            273
328         689693,58            1048278,39            274
329         689718,85            1048280,63            275
330         689742,81            1048280,50            276
331         689784,47            1048279,84            277
332         689798,79            1048279,06            278
333         689825,99            1048273,70            279
334         689843,28            1048271,09            280
335         689856,77            1048269,14            281
336         689864,89            1048266,45            282
337         689874,94            1048261,48            283
338         689888,17            1048256,87            284
339         689905,00            1048255,95            285
340         689910,99            1048254,79            286
341         689912,05            1048227,18            287
342         689912,43            1048206,29            288
343         689912,12            1048199,01            289
344         689900,69            1048165,79            290
345         689885,47            1048142,55            291
346         689872,00            1048132,34            292
347         689896,16            1048067,27            293
348         689926,58            1047973,79            294
349         689936,98            1047941,84            295
350         689949,79            1047902,49            296
351         689969,12            1047882,49            297
352         690033,87            1047880,07            298
353         690044,18            1047877,17            299
354         690048,54            1047876,65            300
355         690058,80            1047880,01            301
356         690078,78            1047893,97            302
357         690103,05            1047907,86            303
358         690122,34            1047914,16            304
359         690131,53            1047914,41            305
360         690137,73            1047910,50            306
361         690143,14            1047905,80            307
362         690150,43            1047906,40            308
363         690132,38            1047870,69            309
364         690125,60            1047859,32            310
365         690120,78            1047849,96            311
366         690110,77            1047829,97            312
367         690090,84            1047779,46            313
368         690092,46            1047702,24            314
369         690112,72            1047661,29            315
370         690124,41            1047643,65            316
371         690151,00            1047603,07            317
372         690173,69            1047584,55            318
373         690199,00            1047576,13            319
374         690221,86            1047574,08            320
375         690250,10            1047578,40            321
376         690265,00            1047563,01            322
377         690307,57            1047587,73            323
378         690317,42            1047572,14            324
379         690323,72            1047562,90            325
380         690329,65            1047553,89            326
381         690338,70            1047455,12            327
382         690339,47            1047443,04            328
383         690339,00            1047418,23            329
384         690336,46            1047379,67            330
385         690332,48            1047348,35            331
386         690327,10            1047317,78            332
387         690322,70            1047295,30            333
388         690315,10            1047264,16            334
389         690296,81            1047210,56            335
390         690274,72            1047160,59            336
391         690252,63            1047120,22            337
392         690216,42            1047059,38            338
393         690203,39            1047040,73            339
394         690075,33            1046876,25            340
395         690061,29            1046855,00            341
396         690007,51            1046770,27            342
397         689990,51            1046740,53            343
398         689975,64            1046710,31            344
399         689944,44            1046636,70            345
400         689933,71            1046598,43            346
---------------------------------------------------------------------------
Geometrický obrazec č. 3 - hranice Národní přírodní rezervace Libický luh
---------------------------------------------------------------------------
číslo bodu  souřadnice - Y [m]  souřadnice - X [m]  pořadí bodu v obrazci
---------------------------------------------------------------------------
401         689911,61            1048260,32             1
402         689905,01            1048259,82             2
403         689888,70            1048261,32             3
404         689876,58            1048265,33             4
405         689866,09            1048270,37             5
406         689857,71            1048273,11             6
407         689843,14            1048275,59             7
408         689826,61            1048277,56             8
409         689799,56            1048283,92             9
410         689784,14            1048284,07            10
411         689743,24            1048284,60            11
412         689720,33            1048284,95            12
413         689693,31            1048282,07            13
414         689660,41            1048279,08            14
415         689614,44            1048275,03            15
416         689597,76            1048271,19            16
417         689586,56            1048266,14            17
418         689572,33            1048257,89            18
419         689553,92            1048246,61            19
420         689524,59            1048228,34            20
421         689503,90            1048214,71            21
422         689493,86            1048209,40            22
423         689487,60            1048207,53            23
424         689481,64            1048207,01            24
425         689475,57            1048207,59            25
426         689467,40            1048210,19            26
427         689445,38            1048218,58            27
428         689409,23            1048231,68            28
429         689347,75            1048254,13            29
430         689316,45            1048265,78            30
431         689303,33            1048269,72            31
432         689297,80            1048271,37            32
433         689253,07            1048287,64            33
434         689186,28            1048311,73            34
435         689127,26            1048333,11            35
436         689076,31            1048350,63            36
437         689063,24            1048354,29            37
438         689048,98            1048358,00            38
439         689042,83            1048360,13            39
440         689040,26            1048361,02            40
441         689031,72            1048365,58            41
442         689028,15            1048368,15            42
443         689011,43            1048378,08            43
444         688995,10            1048388,85            44
445         688952,62            1048418,33            45
446         688934,35            1048429,95            46
447         688904,35            1048448,64            47
448         688857,53            1048474,73            48
449         688801,21            1048509,98            49
450         688790,95            1048517,93            50
451         688776,17            1048527,15            51
452         688767,31            1048531,87            52
453         688748,12            1048539,83            53
454         688719,83            1048552,94            54
455         688687,00            1048565,83            55
456         688656,11            1048580,06            56
457         688580,94            1048612,27            57
458         688495,89            1048649,89            58
459         688459,07            1048663,60            59
460         688452,77            1048667,87            60
461         688502,11            1048731,81            61
462         688524,16            1048706,49            62
463         688543,18            1048703,86            63
464         688566,80            1048704,34            64
465         688600,95            1048686,12            65
466         688623,14            1048679,98            66
467         688651,38            1048679,64            67
468         688676,93            1048685,46            68
469         688706,16            1048699,56            69
470         688728,68            1048716,08            70
471         688736,07            1048731,91            71
472         688743,85            1048769,87            72
473         688753,41            1048818,03            73
474         688747,32            1048825,28            74
475         688749,49            1048832,65            75
476         688763,15            1048833,98            76
477         688773,66            1048834,96            77
478         688778,32            1048833,92            78
479         688784,42            1048834,10            79
480         688787,37            1048832,70            80
481         688803,13            1048836,12            81
482         688833,91            1048843,81            82
483         688842,62            1048845,88            83
484         688884,26            1048855,78            84
485         688888,42            1048856,77            85
486         688952,64            1048845,53            86
487         689000,30            1048837,19            87
488         689007,07            1048879,41            88
489         689016,07            1048892,54            89
490         689020,85            1048897,01            90
491         689034,67            1048909,93            91
492         689056,81            1048923,34            92
493         689083,19            1048937,32            93
494         689086,22            1048936,31            94
495         689091,62            1048933,85            95
496         689110,13            1048931,39            96
497         689128,63            1048919,93            97
498         689184,14            1048897,01            98
499         689191,55            1048896,94            99
500         689235,41            1048896,51            100
501         689276,23            1048919,42            101
502         689282,47            1048922,46            102
503         689296,19            1048921,20            103
504         689302,75            1048925,91            104
505         689313,94            1048934,17            105
506         689314,24            1048941,64            106
507         689315,22            1048966,56            107
508         689309,55            1048978,62            108
509         689303,86            1048984,17            109
510         689297,96            1048989,94            110
511         689244,08            1049027,74            111
512         689215,81            1049057,71            112
513         689194,85            1049091,72            113
514         689192,46            1049097,19            114
515         689190,09            1049120,36            115
516         689189,56            1049123,96            116
517         689195,16            1049156,53            117
518         689201,57            1049181,94            118
519         689203,79            1049190,08            119
520         689213,34            1049206,91            120
521         689220,35            1049216,04            121
522         689250,82            1049235,25            122
523         689255,69            1049238,32            123
524         689260,38            1049241,11            124
525         689294,34            1049247,29            125
526         689311,23            1049248,79            126
527         689324,42            1049243,48            127
528         689335,02            1049222,48            128
529         689356,73            1049205,02            129
530         689366,42            1049188,49            130
531         689380,22            1049193,48            131
532         689408,67            1049174,72            132
533         689440,08            1049150,13            133
534         689578,49            1049226,86            134
535         689580,46            1049227,89            135
536         689574,68            1049241,49            136
537         689567,81            1049256,96            137
538         689558,24            1049277,72            138
539         689536,99            1049332,01            139
540         689530,06            1049354,05            140
541         689527,99            1049393,16            141
542         689529,00            1049412,04            142
543         689531,32            1049462,90            143
544         689532,80            1049485,07            144
545         689533,73            1049488,37            145
546         689540,50            1049509,90            146
547         689551,95            1049535,86            147
548         689563,05            1049550,76            148
549         689595,84            1049573,89            149
550         689633,51            1049596,54            150
551         689635,72            1049597,68            151
552         689655,02            1049605,02            152
553         689680,31            1049607,00            153
554         689721,52            1049601,60            154
555         689744,80            1049587,97            155
556         689748,20            1049585,98            156
557         689770,34            1049568,54            157
558         689785,29            1049551,55            158
559         689805,82            1049520,57            159
560         689814,17            1049497,33            160
561         689815,97            1049492,16            161
562         689819,82            1049483,00            162
563         689834,12            1049452,19            163
564         689848,93            1049419,58            164
565         689854,78            1049403,06            165
566         689857,58            1049386,20            166
567         689862,99            1049348,56            167
568         689865,35            1049298,08            168
569         689872,49            1049273,55            169
570         689887,20            1049235,02            170
571         689902,55            1049196,30            171
572         689917,31            1049173,30            172
573         689927,55            1049163,81            173
574         689937,19            1049162,40            174
575         689943,51            1049163,86            175
576         689960,65            1049167,89            176
577         689999,77            1049179,32            177
578         690047,58            1049194,47            178
579         690072,32            1049197,32            179
580         690092,42            1049194,72            180
581         690133,81            1049194,10            181
582         690162,50            1049216,37            182
583         690166,44            1049207,48            183
584         690177,35            1049216,26            184
585         690186,44            1049159,56            185
586         690200,24            1049090,77            186
587         690202,67            1049060,51            187
588         690204,82            1049031,21            188
589         690204,71            1049007,43            189
590         690207,82            1048960,74            190
591         690212,06            1048918,83            191
592         690217,66            1048868,73            192
593         690224,33            1048827,93            193
594         690231,85            1048789,46            194
595         690242,12            1048750,52            195
596         690252,93            1048711,73            196
597         690265,87            1048674,09            197
598         690281,83            1048631,17            198
599         690300,94            1048579,85            199
600         690314,38            1048541,10            200
601         690321,74            1048524,15            201
602         690314,85            1048517,78            202
603         690314,15            1048517,01            203
604         690309,73            1048518,46            204
605         690262,44            1048530,26            205
606         690232,32            1048535,63            206
607         690190,50            1048534,52            207
608         690115,04            1048533,02            208
609         690025,52            1048531,26            209
610         689989,56            1048527,43            210
611         689971,14            1048523,43            211
612         689950,65            1048516,82            212
613         689926,44            1048499,27            213
614         689900,38            1048378,15            214
615         689912,28            1048346,64            215
616         689916,06            1048310,20            216
617         689921,27            1048292,33            217
618         689916,63            1048280,86            218
619         689912,89            1048271,61            219
---------------------------------------------------------------------------

   Příloha 2
   Seznam  souřadnic  (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců,
   kterými  jsou  stanoveny  hranice  ochranného  pásma  Národní  přírodní
   rezervace Libický luh

-------------------------------------------------------------------------------------------
Geometrický obrazec č. 1 - hranice ochranného pásma Národní přírodní rezervace Libický luh
-------------------------------------------------------------------------------------------
číslo bodu  souřadnice - Y [m]  souřadnice - X [m]  pořadí bodu v obrazci
-------------------------------------------------------------------------------------------
340         689910,99           1048254,79             1
339         689905,00           1048255,95             2
338         689888,17           1048256,87             3
337         689874,94           1048261,48             4
336         689864,89           1048266,45             5
335         689856,77           1048269,14             6
334         689843,28           1048271,09             7
333         689825,99           1048273,70             8
332         689798,79           1048279,06             9
331         689784,47           1048279,84            10
330         689742,81           1048280,50            11
329         689718,85           1048280,63            12
328         689693,58           1048278,39            13
327         689660,83           1048275,92            14
326         689615,63           1048271,30            15
325         689599,35           1048266,44            16
324         689588,63           1048261,82            17
323         689574,82           1048254,65            18
322         689555,99           1048243,60            19
321         689527,32           1048225,16            20
320         689506,04           1048211,71            21
319         689495,32           1048206,07            22
318         689488,83           1048203,35            23
317         689481,61           1048202,86            24
316         689474,57           1048203,84            25
315         689466,25           1048206,57            26
314         689444,19           1048214,92            27
313         689407,81           1048228,16            28
312         689346,74           1048250,59            29
311         689315,59           1048262,66            30
310         689302,24           1048266,41            31
309         689296,88           1048268,21            32
308         689251,96           1048283,54            33
307         689184,97           1048307,71            34
306         689126,23           1048329,18            35
305         689075,44           1048346,69            36
304         689061,87           1048350,63            37
303         689048,04           1048355,01            38
302         689040,67           1048357,50            39
301         689037,60           1048359,06            40
300         689030,46           1048362,69            41
299         689029,82           1048363,11            42
298         689010,01           1048375,36            43
297         688993,13           1048386,26            44
296         688950,75           1048415,48            45
295         688932,41           1048427,47            46
294         688902,68           1048445,59            47
293         688855,81           1048472,14            48
292         688799,88           1048507,29            49
291         688789,03           1048515,13            50
290         688774,40           1048524,44            51
289         688766,24           1048529,14            52
288         688747,42           1048536,82            53
287         688718,68           1048548,64            54
286         688685,78           1048562,56            55
285         688654,37           1048574,75            56
284         688579,37           1048607,50            57
283         688493,17           1048644,60            58
282         688456,04           1048658,86            59
281         688449,66           1048662,48            60
460         688452,77           1048667,87            61
459         688459,07           1048663,60            62
458         688495,89           1048649,89            63
457         688580,94           1048612,27            64
456         688656,11           1048580,06            65
455         688687,00           1048565,83            66
454         688719,83           1048552,94            67
453         688748,12           1048539,83            68
452         688767,31           1048531,87            69
451         688776,17           1048527,15            70
450         688790,95           1048517,93            71
449         688801,21           1048509,98            72
448         688857,53           1048474,73            73
447         688904,35           1048448,64            74
446         688934,35           1048429,95            75
445         688952,62           1048418,33            76
444         688995,10           1048388,85            77
443         689011,43           1048378,08            78
442         689028,15           1048368,15            79
441         689031,72           1048365,58            80
440         689040,26           1048361,02            81
439         689042,83           1048360,13            82
438         689048,98           1048358,00            83
437         689063,24           1048354,29            84
436         689076,31           1048350,63            85
435         689127,26           1048333,11            86
434         689186,28           1048311,73            87
433         689253,07           1048287,64            88
432         689297,80           1048271,37            89
431         689303,33           1048269,72            90
430         689316,45           1048265,78            91
429         689347,75           1048254,13            92
428         689409,23           1048231,68            93
427         689445,38           1048218,58            94
426         689467,40           1048210,19            95
425         689475,57           1048207,59            96
424         689481,64           1048207,01            97
423         689487,60           1048207,53            98
422         689493,86           1048209,40            99
421         689503,90           1048214,71           100
420         689524,59           1048228,34           101
419         689553,92           1048246,61           102
418         689572,33           1048257,89           103
417         689586,56           1048266,14           104
416         689597,76           1048271,19           105
415         689614,44           1048275,03           106
414         689660,41           1048279,08           107
413         689693,31           1048282,07           108
412         689720,33           1048284,95           109
411         689743,24           1048284,60           110
410         689784,14           1048284,07           111
409         689799,56           1048283,92           112
408         689826,61           1048277,56           113
407         689843,14           1048275,59           114
406         689857,71           1048273,11           115
405         689866,09           1048270,37           116
404         689876,58           1048265,33           117
403         689888,70           1048261,32           118
402         689905,01           1048259,82           119
401         689911,61           1048260,32           120
-------------------------------------------------------------------------------------------
        Geometrický obrazec č. 2 - hranice ochranného pásma Národní přírodní rezervace Libický luh
-------------------------------------------------------------------------------------------
číslo bodu  souřadnice - Y [m]  souřadnice - X [m]  pořadí bodu v obrazci
-------------------------------------------------------------------------------------------
605         690262,44           1048530,26                1
620         690261,70           1048525,62                2
621         690252,26           1048466,48                3
622         690247,95           1048438,94                4
623         690243,63           1048411,14                5
624         690238,97           1048382,48                6
625         690236,27           1048362,53                7
626         690232,76           1048343,21                8
627         690230,82           1048330,59                9
628         690228,29           1048314,11               10
629         690226,20           1048300,48               11
630         690225,31           1048294,67               12
631         690224,67           1048287,71               13
632         690221,73           1048255,70               14
618         689916,63           1048280,86               15
617         689921,27           1048292,33               16
616         689916,06           1048310,20               17
615         689912,28           1048346,64               18
614         689900,38           1048378,15               19
613         689926,44           1048499,27               20
612         689950,65           1048516,82               21
611         689971,14           1048523,43               22
610         689989,56           1048527,43               23
609         690025,52           1048531,26               24
608         690115,04           1048533,02               25
607         690190,50           1048534,52               26
606         690232,32           1048535,63               27
-------------------------------------------------------------------------------------------
Geometrický obrazec č. 3 - hranice ochranného pásma Národní přírodní rezervace Libický luh
-------------------------------------------------------------------------------------------
číslo bodu  souřadnice - Y [m]  souřadnice - X [m]  pořadí bodu v obrazci
-------------------------------------------------------------------------------------------
352         690033,87           1047880,07               1
351         689969,12           1047882,49               2
350         689949,79           1047902,49               3
349         689936,98           1047941,84               4
348         689926,58           1047973,79               5
347         689896,16           1048067,27               6
346         689872,00           1048132,34               7
345         689885,47           1048142,55               8
344         689900,69           1048165,79               9
343         689912,12           1048199,01              10
633         689914,63           1048186,21              11
634         689918,96           1048166,21              12
635         689922,86           1048148,16              13
636         689923,73           1048144,16              14
637         689945,41           1048129,15              15
638         689991,73           1048094,08              16
639         690018,28           1048072,02              17
640         690021,32           1048065,27              18
641         689966,59           1048012,42              19
642         689976,60           1047981,67              20
643         690046,13           1048051,57              21
644         690070,74           1048035,44              22
645         690080,53           1048028,50              23
646         690093,08           1048019,82              24
647         690096,14           1048017,82              25
648         690099,94           1048015,31              26
649         690106,71           1048010,44              27
650         690138,19           1047988,06              28
-------------------------------------------------------------------------------------------
Geometrický obrazec č. 4 - hranice ochranného pásma Národní přírodní rezervace Libický luh
-------------------------------------------------------------------------------------------
číslo bodu  souřadnice - Y [m]  souřadnice - X [m]  pořadí bodu v obrazci
-------------------------------------------------------------------------------------------
185         688575,35           1047443,27              1
651         688573,57           1047437,26              2
652         688565,54           1047426,91              3
653         688562,49           1047421,64              4
654         688518,81           1047446,00              5
655         688534,31           1047472,09              6
656         688544,17           1047484,08              7
657         688644,25           1047604,81              8
658         688555,74           1047687,30              9
659         688517,72           1047723,81             10
660         688491,68           1047711,46             11
661         688460,37           1047707,63             12
662         688432,99           1047723,31             13
663         688404,32           1047755,37             14
664         688396,59           1047768,30             15
665         688394,51           1047771,68             16
666         688393,66           1047773,15             17
667         688367,66           1047817,71             18
668         688356,59           1047836,64             19
669         688356,53           1047840,11             20
670         688331,74           1047827,21             21
671         688325,08           1047824,41             22
672         688318,08           1047822,60             23
673         688310,13           1047821,14             24
674         688305,49           1047808,32             25
675         688287,35           1047781,40             26
676         688281,18           1047814,14             27
677         688283,24           1047829,43             28
678         688285,70           1047854,74             29
205         688285,98           1047867,55             30
204         688309,07           1047871,78             31
203         688363,51           1047899,47             32
202         688391,40           1047914,63             33
201         688404,90           1047928,04             34
200         688406,34           1047850,60             35
199         688409,26           1047845,58             36
198         688440,42           1047792,40             37
197         688441,28           1047790,75             38
196         688443,65           1047786,88             39
195         688444,51           1047785,43             40
194         688470,26           1047756,64             41
193         688527,35           1047783,71             42
192         688545,37           1047766,59             43
191         688589,46           1047724,21             44
190         688655,98           1047663,44             45
189         688681,26           1047638,54             46
188         688699,35           1047618,64             47
187         688709,81           1047605,48             48
186         688601,45           1047475,02             49
-------------------------------------------------------------------------------------------
Geometrický obrazec č. 5 - hranice ochranného pásma Národní přírodní rezervace Libický luh
-------------------------------------------------------------------------------------------
číslo bodu  souřadnice - Y [m]  souřadnice - X [m]  pořadí bodu v obrazci
-------------------------------------------------------------------------------------------
377         690307,57           1047587,73             1
376         690265,00           1047563,01             2
375         690250,10           1047578,40             3
374         690221,86           1047574,08             4
373         690199,00           1047576,13             5
372         690173,69           1047584,55             6
371         690151,00           1047603,07             7
370         690124,41           1047643,65             8
369         690112,72           1047661,29             9
368         690092,46           1047702,24            10
367         690090,84           1047779,46            11
366         690110,77           1047829,97            12
365         690120,78           1047849,96            13
679         690122,27           1047850,03            14
680         690176,16           1047852,59            15
681         690178,50           1047837,82            16
682         690196,01           1047813,33            17
683         690205,34           1047782,95            18
684         690218,50           1047783,40            19
685         690228,59           1047744,01            20
686         690226,78           1047743,62            21
687         690226,68           1047744,06            22
688         690220,68           1047742,72            23
689         690221,18           1047740,48            24
690         690219,57           1047740,12            25
691         690220,44           1047736,40            26
692         690222,00           1047736,67            27
693         690228,01           1047738,00            28
694         690229,82           1047738,40            29
695         690232,56           1047728,70            30
696         690250,64           1047732,07            31
697         690277,99           1047733,57            32
698         690282,12           1047714,35            33
699         690248,31           1047711,82            34
700         690245,25           1047661,36            35
701         690240,21           1047660,10            36
702         690210,80           1047655,81            37
703         690191,15           1047652,86            38
704         690165,78           1047649,23            39
705         690169,58           1047619,46            40
706         690214,06           1047625,76            41
707         690226,91           1047626,85            42
708         690242,41           1047629,72            43
709         690242,43           1047631,84            44
710         690273,47           1047634,24            45
711         690304,62           1047628,36            46
712         690309,59           1047608,95            47
713         690313,04           1047590,90            48
-------------------------------------------------------------------------------------------

   Příloha 3
   Orientační grafické znázornění Národní přírodní rezervace Libický luh a
   jejího ochranného pásma


   1)   Nařízení   vlády   č.   430/2006  Sb.,  o  stanovení  geodetických
   referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a
   zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

   2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
   stavebním  řádu  (stavební  zákon),  a  §  3  odst.  2 a § 31 zákona č.
   256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).