Nové předpisy

Vyhláška č. 246/2014 Sb., o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

   246/2014 Sb.
   VYHLÁŠKA

   ze dne 7. listopadu 2014

   o  zrušení  některých  právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných
   území

   Ministerstvo  životního prostředí stanoví podle § 90 odst. 11 zákona č.
   114/1992  Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 161/1999
   Sb.,  zákona  č.  320/2002  Sb.  a zákona č. 349/2009 Sb., a podle § 79
   odst.  4  písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
   ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:

   § 1
   Zrušuje se:

   1.  Vyhláška  Okresního  národního výboru v Nymburce, kterou se zřizuje
   chráněný přírodní výtvor Libický luh, ze dne 15. prosince 1985.

   2.  Výnos  Ministerstva  školství,  věd  a umění č. 97 095/51 - IV/5, o
   zřízení státní přírodní reservace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí skála,
   ze dne 25. června 1951.

   3.  Výnos  Ministerstva  školství, věd a umění č. 101109/53 - D/II/3, o
   doplnění ochranných podmínek státní přírodní reservace Tabulová, Růžový
   vrch a Kočičí skála, ze dne 20. května 1953.

   4.  Výnos  Ministerstva  kultury  ČSR  č.  18  245/72, o zřízení státní
   přírodní rezervace Na Adamcích, ze dne 29. prosince 1972.

   5.  Vyhláška  Okresní  správní komise Mikulov č. 8.963/1-VII, o zřízení
   státní přírodní rezervace Pouzdřanská step, ze dne 10. května 1946.

   6.  Výnos  Ministerstva  školství  a  kultury  č.  3075/56, o stanovení
   ochranných  podmínek státní přírodní rezervace Pouzdřanská step, ze dne
   4. července 1956.

   7. Vyhláška Ministerstva školství a osvěty č. B-186/48-III/1, o zřízení
   úplné  přírodní pralesové rezervace v katastrální obci Milešice, ze dne
   23. ledna 1948.

   8. Výnos Ministerstva školství a kultury č. 29.368/65, o zřízení státní
   přírodní rezervace Milešický prales, ze dne 5. července 1965.

   9.  Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 81/1998 Sb., kterou se
   vyhlašuje  přírodní památka Na Plachtě 2 a stanoví její bližší ochranné
   podmínky, ze dne 27. března 1998.

   10.  Vyhláška  Ministerstva  školství, věd a umění č. 32.024/52-IV/5, o
   zřízení přírodní reservace U bílých hlin, ze dne 19. března 1952.

   11. Vyhláška Ministerstva školství, věd a umění č. 37.012/52-V-VII/5, o
   zřízení  státní  přírodní rezervace U Strejčkova lomu, ze dne 2. června
   1952.

   12.  Výnos  Ministerstva  kultury  č.  66.827/54 - IX, o zřízení státní
   přírodní reservace Louky pod Kumstátem, ze dne 17. března 1955.

   13.  Výnos  Ministerstva  kultury  č.  19.119/55,  o  rozšíření  státní
   přírodní reservace Louky pod Kumstátem, ze dne 14. ledna 1956.

   § 2
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2014.

   Ministr:
   Mgr. Brabec v. r.