Nové předpisy

Zákon č. 255/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

   255/2014 Sb.
   ZÁKON
   ze dne 22. října 2014,

   kterým  se  mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007
   Sb.,  o  léčivech  a  o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o
   léčivech), ve znění pozdějších předpisů

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   Čl. I
   V  čl.  III  písm.  f)  zákona  č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č.
   378/2007  Sb.,  o  léčivech  a o změnách některých souvisejících zákonů
   (zákon  o  léčivech),  ve  znění pozdějších předpisů, se slova „dnem 1.
   ledna 2015“ nahrazují slovy „dnem 1. ledna 2018“.

   Čl. II
   Účinnost
   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2014.

   Hamáček v. r.
   Zeman v. r.
   Sobotka v. r.