Nové předpisy

Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

268/2014 Sb.
ZÁKON

ze dne 22. října 2014

o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

ČÁST PRVNÍ - ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY(§ 1 - § 102)
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ(§ 1 - § 6)
HLAVA II - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY(§ 7 - § 9)
HLAVA III - KLINICKÉ HODNOCENÍ A HODNOCENÍ FUNKČNÍ ZPŮSOBILOSTI(§ 10 - § 25)
HLAVA IV - REGISTRACE A NOTIFIKACE(§ 26 - § 38)
HLAVA V - NEOPRÁVNĚNÉ PŘIPOJENÍ OZNAČENÍ CE A ZATŘÍDĚNÍ(§ 39 - § 41)
HLAVA VI - DISTRIBUCE A DOVOZ(§ 42 - § 45)
HLAVA VII - PŘEDEPISOVÁNÍ, VÝDEJ A PRODEJ(§ 46 - § 57)
HLAVA VIII - POUŽÍVÁNÍ(§ 58 - § 63)
HLAVA IX - SERVIS A REVIZE(§ 64 - § 68)
HLAVA X - SYSTÉM VIGILANCE(§ 69 - § 75)
HLAVA XI - ODSTRAŇOVÁNÍ(§ 76)
HLAVA XII - NÁRODNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A REGISTR ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ(§ 77 - § 79)
HLAVA XIII - KONTROLA(§ 80)
HLAVA XIV - SPRÁVNÍ DELIKTY(§ 81 - § 92)
HLAVA XV - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ(§ 93 - § 102)
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích(§ 103)