Nové předpisy

Sdělení č. 274/2014 Sb., Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

   274/2014 Sb.
   SDĚLENÍ
   Českého statistického úřadu
   ze dne 19. listopadu 2014

   o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

   Český  statistický  úřad  ve  spolupráci  s Ministerstvem zdravotnictví
   podle  § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
   ve  znění zákona č. 411/2000 Sb., oznamuje s účinností od 1. ledna 2015
   aktualizaci  Klasifikace  hospitalizovaných pacientů (IR-DRG), zavedené
   sdělením  Českého  statistického úřadu č. 427/2005 Sb. ze dne 13. října
   2005, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „klasifikace IR-DRG“).

   Klasifikace  IR-DRG  (International  Refined Diagnosis Related Groups -
   Mezinárodní   zpřesněné   skupiny   vztažené   k   diagnóze)   umožňuje
   klasifikovat  pacienty  v  akutní  nemocniční  péči  na  základě jejich
   klinické  podobnosti  a  srovnatelnosti  nákladů  na  jejich nemocniční
   pobyt.

   Pro  klasifikaci  IR-DRG se pro rok 2015 vydává definiční manuál, verze
   012  (formát pdf), program pro automatizované zařazování případů do DRG
   podle  této  klasifikace  (tzv.  grouper),  česká  verze  012 a závazné
   metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace IR-DRG,
   verze  012.  Pro  klasifikaci  IR-DRG pacientů v akutní nemocniční péči
   během roku 2013 je v platnosti definiční manuál, verze 010.2013 (formát
   pdf),  program  pro automatizované zařazování případů do DRG podle této
   klasifikace  (tzv.  grouper),  česká verze 010.2013 a závazné metodické
   materiály  a  číselníky  pro  použití v rámci klasifikace IR-DRG, verze
   010.2013.  Za  vydání  a  distribuci  výše uvedených materiálů odpovídá
   Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Palackého náměstí 4, 128 01
   Praha 2.

   Definiční  manuál  a  grouper  pro  klasifikaci  IR-DRG  lze  obdržet v
   elektronické   podobě   postupem   uvedeným   na   webových   stránkách
   Ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz). Závazné metodické materiály a
   číselníky pro použití v rámci klasifikace IR-DRG jsou rovněž zveřejněné
   na těchto webových stránkách.

   Předsedkyně:
   prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.