Nové předpisy

Sdělení č. 296/2014 Sb., Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

296/2014 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 4. prosince 2014

o vydání výměru MF č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 26. listopadu 2014 vydalo výměr MF č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 13/2014 ze dne 27. listopadu 2014 a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Ministr:
Ing. Babiš v. r.